BEPS

Vadošais partneris Dainis Tunsts

Uzņēmuma attīstība ir nepārtraukts process, kuru ir prasmīgi jāvada. Grant Thornton Baltic biznesa un finanšu konsultāciju domēns ietver dažādas kompetences tādās jomās kā finanšu pārvaldība, konsultācijas, grāmatvedība un stratēģiskā plānošana. Pieredzējuši finanšu konsultanti palīdz klientiem visos uzņēmuma pastāvēšanas cikla posmos. Mēs palīdzam sagatavot biznesa plānus un finanšu prognozes, analizēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, palīdzam noteikt attīstības un izaugsmes iespējas, veikt novērtējumus un sniegt konsultācijas par dažādiem darījumiem, un, ja nepieciešams, palīdzēt uzņēmumam veikt reorganizāciju vai pārstrukturēšanu.