Naudas resursu plānošanas un kontroles trūkums bieži vien tiek minēts kā daudzu uzņēmumu neveiksmes iemesls.

Laba prognozēšana var palīdzēt samazināt uzņēmējdarbības risku. Tāpat kā karte palīdz cilvēkiem plānot garu braucienu, labs biznesa plāns palīdz uzņēmējiem sasniegt mērķus un aizvest uzņēmumu vēlamajā vietā.

Mēs sagatavojam finanšu prognozes un budžetu projektus, veicam projektu izmaksu un ieguvumu izpēti, kā arī finanšu analīzi. Pamatojoties uz klienta biznesa projektu, mēs izstrādājam starptautiskajiem standartiem atbilstošus biznesa plānus. Mēs sagatavojam pamatdarbības naudas plūsmu prognozes, ieguldījumu un finansēšanas pasākumus, bilances prognozes un aprakstam pasākumus biznesa plānā noteikto mērķu sasniegšanai, iespējamo pieprasījumu, kapitāla vajadzības, ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos resursus, ieguldījumu un pārdošanas stratēģijas, tirgus stratēģijas, infrastruktūras izmantošanas maksas aprēķinu un plānoto organizācijas pārstrukturēšanu.

Biznesa plāni un finanšu prognozes Biznesa plāni un finanšu prognozes