Uzņēmuma izpēte ir ļoti svarīgs instruments, ar kuru ieguldītāji novērtē uzņēmuma pārvaldības efektivitāti un izlemj par uzņēmuma pievienošanu vai pārņemšanu.

Uzņēmuma izpēte ir pamatīga uzņēmuma operatīvā, finansiāla, nodokļu un juridiskā statusa analīze, kuras rezultātā mēs sagatavojam ziņojumu, kas sniedz detalizētu pārskatu par pārbaudāmo uzņēmuma.

Due diligence (uzņēmuma izpētes) procedūras Due diligence (uzņēmuma izpētes) procedūras