Uzņēmuma patiesās vērtības noteikšana ietver dažādu aktīvu grupu vērtības noteikšanu, pamatojoties uz starptautiski atzītām metodēm.

Mēs sniedzam visu aktīvu vērtēšanas pakalpojumus dažādiem mērķiem pēc klienta pieprasījuma, t.sk.:

  • uzņēmuma akcijas vai kapitāla daļas;
  • nekustamais īpašums;
  • visu veidu kustamā manta (tehnoloģiskās iekārtas, transportlīdzekļi u.c.);
  • prasījuma tiesības;
  • dažāda veida nemateriālie aktīvi (preču zīmes, datorprogrammas u.c.).

Vērtējumus izstrādājam saskaņā ar Latvijas un Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem. Mūsu vērtējumus pieņem arī LR Uzņēmumu reģistrs (Komercreģistrs).

Biznesu, nekustamo īpašumu un kustamo mantu vērtē sertificēti attiecīgo jomu vērtētāji.

Mēs sniedzam atzinumus par dažādiem darījumiem komerciālajos un tiesiskajos strīdos, t.sk., par nesaņemto ieņēmumu aprēķinu.

Eksperts Aleksandrs Vellers

Finanšu un biznesa konsultāciju departamenta vadītājs