Mēs pārņemam visus vai dažus grāmatvedības ikdienas darbus, ļaujot klientiem koncentrēties uz savu pamatdarbību.

Mūsu iekšējie procesi ir ļoti efektīvi: mēs garantējam to, ka pakalpojums vienmēr tiks sniegts kvalitatīvi, bez traucējumiem, kā arī to, ka klienta dati regulāri tiks dublēti.

Mēs varam aptver visas darbības, ko parasti veic finanšu nodaļa: grāmatvedība, rēķinvedība, ar likumu noteiktie pārskati un vadības ziņojumi, nodokļu saistību izpilde, darba algu uzskaite, personāla administrēšana un citas ar grāmatvedību saistītas konsultācijas. Mēs sniedzam arī pakalpojumus ar pievienoto vērtību attiecībā uz grāmatvedības sistēmu un procesu optimizāciju un grāmatvedības programmu ieviešanu. Mūsu mērķis ir nodrošināt klientus ar visaugstāko iespējamo elastību attiecībā uz grāmatvedības uzdevumu sadali starp uzņēmuma iekšējo personālu un Grant Thornton Baltic speciālistiem, kas sniedz ārpakalpojumus.

Mēs uzskatām, ka kvalitatīvas konsultācijas var vislabāk nodrošināt, pilnībā izprotot galvenos uzņēmuma virzītājspēkus. Tāpēc, piedāvājot pakalpojumus, mēs cenšamies veidot ar klientiem ilgtermiņa attiecības - būt par uzticamu partneri klienta ikdienas darbībā un stratēģisko lēmumu pieņemšanā, sniedzot grāmatvedības un pārskatu risinājumus, izstrādājot nepieciešamos dokumentus, atklājot potenciālās iespējas vai riskus un virzot uzņēmumu uz inovācijām un optimizāciju. Kad mums uztic delikātas biznesa idejas vai komerciālus projektus, mēs izmantojam iegūtās zināšanas un pieredzi, lai rastu vislabākos risinājumus klienta centieniem. Mūsu misija ir efektīvi veicināt izaugsmi uzņēmumiem, kurus konsultējam.

Dažādos uzņēmuma attīstības posmos var būt nepieciešami dažādi pakalpojumi, kā tālāk norādīts.

Jaunizveidots uzņēmums

Pēc uzņēmuma nodibināšanas svarīgi ir izveidot atbilstošu grāmatvedības un pārskatu sistēmu, kas atbilst uzņēmuma darbības jomai, lielumam un nākotnes attīstības mērķiem. Grāmatvedību un pārskatus nevar uzskatīt atsevišķi no uzņēmuma kopumā, jo tie ir būtiska uzņēmuma vispārējās darbības organizēšanas sastāvdaļa. Mūsu grāmatveži priecāsies palīdzēt klientam izstrādāt un ieviest atbilstošu ​​grāmatvedības un pārskatu metodoloģiju un uzņemties atbildību par visiem grāmatvedības, daba algu uzskaites un nodokļu saistību izpildes jautājumiem visa gada garumā. Tāpat mums ir nepieciešamā pieredze un prasmes, lai sniegtu uzņēmumiem atbalstu, izstrādājot vadības grāmatvedību, budžetu, izmaksu sadali, naudas plūsmu un ieguldījumu plānošanu utt. Ar Grant Thornton Baltic nodokļu un juridisko nodaļu palīdzību mēs veicam uzdevumus, kas ir nepieciešami jaunizveidotam uzņēmumam, piemēram, uzņēmuma reģistrēšana, nodokļu maksātāja reģistrēšana, uzņēmuma adreses reģistrēšana, personāla dokumentācijas kārtošana u.c.

Ārpakalpojumu piesaiste grāmatvedības funkciju veikšanai uzņēmuma attīstības sākumposmā sniedz ne tikai noderīgu ieskatu finanšu/grāmatvedības sistēmu optimizācijā, bet arī ļauj procesiem ritēt gludi bez traucējumiem, kā arī palīdz samazināt izdevumus. Ārpakalpojumu grāmatvedība kā likums ir lētāka, salīdzinot ar uzņēmuma iekšējo risinājumu, jo tādējādi tiek sasniegta labāka korelācija starp grāmatvedības uzdevumiem patērēto laiku un to izmaksām.

Ja klientam ir daži iekšējās grāmatvedības darbinieki un pilna cikla grāmatvedības ārpakalpojumi nav nepieciešami, tad mūsu grāmatveži ir gatavi piedāvāt klientam tādus pagaidu darbiniekus kā finanšu direktors, galvenais grāmatvedis, darba algu administrators vai citus finanšu/grāmatvedības speciālistus. Mūsu darbinieki var pārvaldīt arī klientu administratīvos ikdienas darbus: dokumentu skenēšanu, administratīvo dokumentu sagatavošanu, palīdzības sniegšanu grāmatvedības dokumentu kārtošanā, dokumentu arhivēšanu utt.

Uzņēmuma paplašināšanās

Paplašināšanās laikā finanšu pārvaldības un uzskaites metodoloģijai ir jāatbilst uzņēmumu attīstības un izaugsmes stratēģijai, kā arī to ir jāsekmē. Mēs analizējam jūsu izmantotās grāmatvedības metodes un pēc nepieciešamības sniedzam konsultācijas par grāmatvedības procesu pārstrādāšanu un optimizāciju, kā arī par dažādu finanšu izpildes pamatrādītāju (KPI) piemērošanu. Tāpat arī mēs piedāvājam pilnus vai daļējus grāmatvedības pakalpojumus, pārskatu veidošanas, darba algas uzskaites un/vai nodokļu saistību izpildes pakalpojumus līdzīgi uzņēmuma izveidošanas fāzē piedāvātajiem pakalpojumiem.

Stabils uzņēmums

Finanšu un grāmatvedības atbilstība ir obligāta prasība visos uzņēmuma attīstības posmos. Parasti tiek uzskatīts, ka, lielākos, stabilos uzņēmumos efektīvāk ir izveidot iekšējo uzņēmuma finanšu nodaļu. Mūsu konsultanti piedāvā dažādus elastīgus sadarbības veidus, tostarp biznesa procesu ārpakalpojumu risinājumus, kas ir paredzēti lielākiem uzņēmumiem, kas savā attīstības progresā jau ir pavirzījušies uz priekšu, lai palīdzētu tiem atrast optimālo līdzsvaru starp uzņēmuma iekšējām un ārpakalpojumu funkcijām. Klients ārpakalpojumu veidā var izmantot pilna spektra grāmatvedības/finanšu pārvaldības pakalpojumus vai tikai dažus atsevišķus uzdevumus kā, piemēram, darba algu uzskaiti, PVN saistību izpildi, skaidras naudas pārvadājumu saistību izpildi utt.

Tirgus atstāšana/uzņēmuma pārdošana

Uzņēmums var piedzīvot krīzi vai vairākas krīzes, kas to var novest pie bankrota un pēc tam – pie likvidācijas. Īpašnieks var likvidēt vai pārdot uzņēmumu arī citos apstākļos, piemēram, lai uzsāktu citu uzņēmējdarbību vai dotos pensijā. Mums ir ilgtermiņa pieredze, sagatavojot likvidācijas finanšu pārskatus un finanšu pārskatus pārdošanas darījumiem; tā mēs palīdzam klientam iegūt pārliecību, ka uzņēmums ir labi sagatavots tirgus atstāšanai vai īpašnieka nomaiņai.

Jauns sākums

Kad ir izveidots jauns uzņēmums pēc vecā uzņēmuma likvidēšanas vai atjaunots vecais uzņēmums, kad procesi un ierastā kārtība ir jāpārskata un pēc nepieciešamības jākoriģē, tad mēs esam gatavi palīdzēt klientam visos jautājumos, kas ir saistīti ar finanšu un grāmatvedības sistēmas efektivitāti un atbilstību noteikumiem. Pakalpojumu kopums attiecībā uz šo uzņēmējdarbības attīstības stadiju ir līdzīgs jaunizveidota uzņēmuma sākuma posmam.

IBR Kas uzlabo ārpakalpojumu efektivitāti?