Nodokļu audits ir nodokļu uzskaites pareizības pārbaude ar mērķi apzināt un ierobežot iespējamos nodokļu riskus, kas rodas, pārkāpjot atšķirīgas prasības.

Turklāt nodokļu audits ir efektīvs līdzeklis nodokļu saistību optimizēšanai, piedāvājot reālas ekonomisko rezultātu uzlabošanas iespējas.

  • Nodokļu riska audits ar īpašu mērķi
  • Uzticamības pārbaude

Mēs identificējam riskus, kas ir raksturīgi dažādās nodokļu jomās, tostarp, bet neierobežojoties ar uzņēmuma ienākuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli, darba algu uzskaiti, iekšējo cenu noteikšanu un darījumiem ar nerezidentiem. Mēs pārbaudām visu uzņēmuma vērtību ķēdi un, ja vajadzīgs, īpašas sadaļas vai notikumus.

Precīzs audita apjoms ir atkarīgs no klienta vēlmju un mūsu nodokļu konsultantu ieteikumu kombinācijas. Piemēram, uzticamības pārbaudi kā likums veic pēc pārdevēja pasūtījuma un uz tā rēķina. Pakalpojums ir paredzēts klientiem, kas pārdod savu uzņēmumu vai tā daļu, un sniedz pārskatu par nodokļu aspektiem pārdevēja (vai mērķuzņēmuma) finanšu un nodokļu modelī. Tādējādi uzticamības pārbaude ir sagatavota gala pircējam vai potenciālajiem pircējiem.

Pēc nodokļu audita veikšanas tiek sagatavots galīgais ziņojums, kas paredz:

  • pārskatu par atklātajiem pārkāpumiem;
  • pārskatu par jautājumiem, kas ir identificēti kā potenciāls nodokļu risks;
  • nodokļu saistību apjoma novērtējums klienta identificētajos vai norādītajos jautājumos;
  • rekomendācijas risinājumiem un pasākumiem, kas ir paredzēti iespējamo nodokļu risku samazināšanai vai novēršanai.

Lai nodrošinātu pakalpojumus visaugstākajā līmenī, pieredzējušu nodokļu un juridisko konsultantu darba grupa, kā arī pilnvaroti auditori veic dažādus nodokļu auditus, pamatojoties uz speciāli izstrādātu metodoloģiju.

Latvijas nodokļu pārvalde ir ievērojami palielinājusi dažādu auditu un pārbaužu skaitu. Ņemot vērā, ka paplašināti nodokļu pārvaldes auditi traucē uzņēmējdarbībai, kā arī nodokļu parādu augsto procentu likmi, kas ir uzlikta nodokļu maksātājam ar atpakaļejošu datumu, uzņēmumiem, kuros audits nav veikts ilgāku laiku, vajadzētu apsvērt iespēju pasūtīt mūsu konsultantiem īpašu auditu, lai novērstu un mazinātu iespējamās problēmas, ņemot vērā konkrētā biznesa modeļa specifiku un vājās vietas.

Ja esat ieinteresēti pasūtīt atbilstības auditu, lūdzu, sazinieties ar mūsu konsultantiem.

Nodokļi un juridiskie jaunumi Lasīt šeit