Pastāvīgas globalizācijas apstākļos darba devējiem ir jāpievērš īpaša uzmanība nodokļu jautājumiem attiecībā uz pārrobežu darba ņēmējiem.

Lai noteiktu dzīvesvietas valsti nodokļu vajadzībām, ir jāanalizē darba līgumi. Papildus terminētiem līgumiem, kas ir noslēgti par pakalpojumu ārvalstī, darba devējiem bieži ir jārisina jautājumi, kas ir saistīti ar nodokļu piemērošanu dažādiem darījumu braucieniem.

  • Vispusīgas konsultācijas par algu grāmatvedību, sociālo apdrošināšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokli.
  • Nodokļu riska novērtēšana attiecībā uz ārzemju darījumu braucieniem un darba attiecībām izcelsmes valstī, kā arī attiecībā uz galamērķa valsti gan no darba devēja, gan darba ņēmēja viedokļa
  • Globālās mobilitātes pakalpojumi gan no Latvijas darba devēju, gan nerezidentu darba ņēmēju perspektīvas
  • Mītnes zemes noskaidrošana nodokļu vajadzībām un nepieciešamo reģistrācijas procedūru veikšana
Nodokļi Lasīt