Visiem darījumiem - pārņemšanai, realizācijai, refinansēšanai, pārstrukturēšanai, obligāciju vai akciju izdošanai utt. - ir specifiskas sekas saistībā ar nodokļiem. Šo seku atzīšana un plānošana palīdz samazināt riskus un piešķir zināmas priekšrocības un iespējas darījumu sarunās.

  • Konsultācijas par iekšzemes un pārrobežu darījumiem
  • Konsultācijas par uzņēmumu pārstrukturēšanu
  • Konsultācijas par refinansēšanu

Grant Thornton ir izveidojis starptautisku speciālistu tīklu, kas konsultē klientus jautājumos, kas ir saistīti ar nodokļu piemērošanu darījumiem un reorganizāciju. Mēs apvienojam daudzpusīgo starptautisko pieredzi un vietējās zināšanas, lai palīdzētu jums pieņemt lēmumus un plānot darījumus, pamatojoties uz attiecīgo informāciju.

Katram darījumam ir sava vēsture un īpatnības. Turklāt mūsu pakalpojumi ir paredzēti, lai apmierinātu klienta īpašās biznesa vajadzības.

Apvienošanas un pārņemšanas gadījumā mēs sniedzam palīdzību, izveidojot (starptautisku) komandu, lai palīdzētu pircējam šajā procesā, tostarp:

  • padziļināta uzņēmuma izpēte (due diligence);
  • līdzdalība un atbalsts sarunās ar pārdevēju;
  • darījuma rezultātā radušos izmaiņu ieviešana.

Mūsu konsultāciju pakalpojumi attiecībā uz pārdevēju ietver sekojošo:

pārskats par nodokļu stāvokli uzņēmumā pārdošanas brīdī, konsultācijas un ieteikumi par alternatīvām darījumu struktūrām ar mērķi atbrīvoties no nevajadzīgiem aktīviem vai iziešana no tirgus vai biznesa segmenta;

priekšlikumi par specifisko nodokļu apstākļu formulēšanu pirkšanas un pārdošanas darījumu dokumentācijā;

līdzdalība un atbalsts sarunās ar pircēju;

darījuma izmaksu nodokļu analīze un konsultācijas par to, kā optimizēt nodokļu izmaksas saistībā ar uzņēmuma (tā daļas) nodošanu.

Mūsu visaptverošā pieeja darījumu konsultēšanā nodrošina klientu ar kvalitatīviem un standartizētiem nodokļu konsultāciju pakalpojumiem.

Eksperte Viktorija Kristholde-Lūse

Nodokļu un juridiskās nodaļas vadītāja