Vairāk nekā jebkad agrāk mūsu klientu uzņēmējdarbības aktivitātes sniedzas pāri robežām.Tāpēc nepārtraukti ir jāseko gan vietējiem, gan ārvalstu nodokļu noteikumiem. Augošiem pārrobežu darījumiem ir nepieciešama skaidra stratēģija, lai pārvērstu šos izaicinājumus par pozitīvu perspektīvu.

 • Nodokļu risku un iespēju analīze pārrobežu darījumos (tostarp attiecībā uz uzņēmumu apvienošanu un pārņemšanu), kā arī uzņēmējdarbības pārvietošana
 • Vietējo un ārvalstu nodokļu tiesību aktu savstarpējās ietekmes izskatīšana un risinājumu nodrošināšana atbilstoši klienta biznesa vajadzībām
 • Optimālas uzņēmuma juridiskās struktūras un formas izveide
 • Palīdzība dažādās pārrobežu PVN un ienākuma nodokļa uzskaites operācijās
 • Efektīvu un atbilstošu nodokļu uzskaites principu izveide pastāvīgai uzņēmējdarbībai
 • Nodokļu uzskaite attiecībā uz pārrobežu darba ņēmējiem

Starptautiskais Grant Thornton tīkls nodrošina piekļuvi starptautiskajai kompetencei, kas ļauj samazināt klienta nodokļu risku, veicot uzņēmējdarbību ārvalstu nodokļu jurisdikcijā.


Mēs konsultējam arī ārvalstu investorus par optimālu grupas struktūru un uzņēmējdarbības juridisko formu Latvijā un citās Baltijas valstīs.
Mēs cieši sadarbojamies ar klientu, lai varētu piedāvāt skaidrus un praktiskus risinājumus un apmierinātu konkrētas biznesa vajadzības, apsverot nodokļu izdevumu efektivitāti.

Starptautiskajā uzņēmējdarbībā ir dažādi izaicinājumi:

 • uzņēmējdarbības pārrobežu pārvietošana vai pārstrukturēšana;
 • pārrobežu uzņēmējdarbības uzsākšana;
 • cenu veidošana un finansējums starp saistītajām pusēm;
 •  netiešie nodokļi;
 • vadošo personu komandējumi un pārrobežu nodarbinātība.

Dažādas nodokļu sistēmas uzliek pienākumu ne tikai ievērot dažādas prasības, bet arī piedāvā pārrobežu uzņēmumiem zināmas iespējas apvienot nodokļu sistēmu noteikumus, lai radītu papildu vērtību un saglabātu konkurences priekšrocības. Mūsu pieredzējušie nodokļu konsultanti palīdzēs klientiem atpazīt pārrobežu uzņēmējdarbības nodokļu riskus, ievērot prasības par pārrobežu pārskatu iesniegšanu, kā arī izmantot neizmantotās iespējas.

Nodokļi Starptautiskais ceļvedis uzņēmējdarbības pārvietošanai