Grant Thornton nodokļu konsultantiem ir plašas zināšanas PVN, akcīzes nodokļa un muitas nodokļa jomā gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī.

 • Konsultācijas par darījumiem, kas ir apliekami ar PVN un citiem netiešiem nodokļiem
 • Nodokļu likmes noskaidrošana pārrobežu darījumos
 • Optimālas sistēmas sagatavošana PVN priekšnodokļa atskaitīšanai
 • PVN saistību izpildes audits
 • Nodokļu maksātāju reģistrēšana Latvijā un ārvalstīs
 • Nodokļu uzskaite un pārskati
 • Konsultācijas par specifiskām procedūrām
 • Pārstāvniecība un pārskati saistībā ar PVN (tostarp Intrastat pārskati)
 • Ārvalstīs samaksātā PVN atmaksa

Grant Thornton nodokļu konsultantiem ir plašas zināšanas PVN, akcīzes nodokļa un muitas nodokļa jomā gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī.

Mēs palīdzam klientiem reģistrēt uzņēmumu kā PVN maksātāju, kā arī veikt turpmāku PVN uzskaiti. Mēs palīdzam noteikt pareizo laiku, kad juridiskai personai ir jāreģistrējas kā PVN maksātājam. Mūsu mērķis ir novērst nevajadzīgas nodokļu saistības, vienlaikus īstenojot likumīgās tiesības atskaitīt PVN priekšnodokli. Mēs palīdzam arī pieteikties uz PVN, kas ir iemaksāts pirms reģistrācijas, atmaksu.

Pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam var rasties arī tad, ja juridiska persona, kas nav iesaistīta uzņēmējdarbībā (piemēram, no trešā sektora un valsts sektora), iepērk no citas dalībvalsts PVN maksātāja preces, kas pārsniedz noteikto limitu, vai pērk likumā paredzētus nemateriālus pakalpojumus. Rezultātā būs nepieciešamība maksāt PVN par pārrobežu iegādi. Mums ir nepieciešamās zināšanas un pieredze, lai sniegtu optimālu risinājumu.

Daudzi Latvijas uzņēmēji veic uzņēmējdarbību vairākās ES dalībvalstīs un bieži vien arī citās valstīs. Grant Thornton ir izveidojis starptautisku partneru tīklu, kas ļauj klientus konsultēt par dažādiem starptautiskiem PVN aspektiem.

 • Mēs palīdzam noteikt, vai un kad klientam ir pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam ārvalstī pārrobežu darījumu rezultātā. Neskatoties uz Eiropas Savienības saskaņoto PVN regulējumu, praksē joprojām pastāv dažādas atšķirības, ar kurām mums iepriekš ir bijusi pieredze.
 • Ja pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam ārvalstīs ir nenovēršams, mēs varam izmantot savu partneru tīklu, lai nodrošinātu vislabāko reģistrācijas risinājumu un turpmāku PVN deklarāciju ārpus Latvijas.

Pievienotās vērtības nodoklis ir neitrāls nodoklis. Tas nozīmē, ka uzņēmuma PVN saistībām ir jāatbilst tiesībām atskaitīt PVN priekšnodokli, t.i., ja uzņēmumam rodas PVN saistības, uzņēmumam ir jāpiešķir tiesības atskaitīt PVN priekšnodokli. Tomēr administratīvajā praksē šis vienkāršais princips nav nemaz tik vienkāršs. Mēs esam ieguvuši pieredzi, kā nodrošināt to, lai uzņēmumi pievērstu nepieciešamo uzmanību konkrētajai jomai raksturīgā PVN priekšnodokļa atskaitīšanai, jo īpaši attiecībā uz iepirkumu organizēšanu. Mums ir bijusi aktīva teikšana plašā tiesu praksē saistībā ar šo jautājumu.

Bez tam uzmanība ir jāpievērš arī tam, vai uzņēmumam ir ar nodokli neapliekami ieņēmumi vai ar uzņēmējdarbību nesaistīti ienākumi papildus apliekamajiem ienākumiem. Šis aspekts attiecas uz daudzām organizācijām. Ja ir jauktie ienākumi, tad PVN atskaitīšanai ir jāpiemēro daļējā PVN priekšnodokļa atskaitīšanas metode. Mūsu analīze palīdz noteikt klientam ienesīgāko risinājumu. Papildus situācijas plānošanai mums ir iespēja koordinēt ar Nodokļu un muitas pārvaldi risinājumu, kas apmierina visas iesaistītās puses pat tad, ja ir jāierosina PVN priekšnodokļa atskaitīšanas metode, kas atšķiras no tiesību aktu noteikumiem.

Mēs konsultējam klientus arī par PVN priekšnodokļa atskaitīšanas noteikumiem un nosacījumiem, kā arī par iespējām jomās, ko reglamentē īpašas procedūras:

 • nekustamā īpašuma un metāllūžņu pārdošana;
 • tūrisms;
 • elektroniski sniegti pakalpojumi;
 • lietotu preču tālākpārdošana; preču izsoles;
 • PVN uzskaite valsts sektorā.
Pievienotās vērtības nodoklis un citi netiešie nodokļi Pievienotās vērtības nodoklis un citi netiešie nodokļi