Mēs konsultējam klientus jautājumos, kas ir saistīti ar ES un citu ārvalstu fondu finansējuma piemērošanu un izmantošanu, kā arī ar attiecīgo finanšu pārskatu sagatavošanu.

Mēs novērtējam institūciju, kas pārvalda ārvalstu finansējumu un uzrauga tā izmantošanu saskaņā ar fondu vadlīnijās noteiktajām prasībām, vadības un kontroles sistēmu atbilstību. Mēs veicam auditu saskaņā ar ārvalstu finansējuma sniedzēja noteiktajiem noteikumiem. Veicot auditu, mēs ievērojam starptautiski atzītus audita standartus.

IFRS Ieņēmumi no klientu līgumiem

Vadības un kontroles sistēmu audits

Mēs novērtējam vadības un kontroles sistēmu atbilstību akreditācijas prasībām un sagatavojam ziņojumu, uzskaitot neatbilstības un sniedzot priekšlikumus to novēršanai.

Izdevumu audits

Mēs novērtējam to, vai izdevumi, kas ir finansēti ar projekta līdzekļiem, ir attiecināmas izmaksas, pamatojoties uz ārvalstu finansējuma sniedzēja noteiktajām administratīvajām prasībām. Mēs arī sagatavojam ziņojumu vai izsniedzam sertifikātu saskaņā ar standarta audita ziņojumu vai atbilstoši tam, kā ir norādīts mērķfinansējuma līgumā.

Konsultācijas

Mēs sniedzam klientiem konsultācijas jautājumos, kas ir saistīti ar pieteikuma sagatavošanu ārvalstu finansējuma iegūšanai, izdevumu dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši prasībām, kā arī ar finanšu pārskatu sagatavošanu.

Mēs konsultējam institūcijas vadību par to, kā izveidot vadības un kontroles sistēmas atbilstoši akreditācijas kritērijiem.

Mēs sniedzam klientiem mutiskus un rakstiskus pakalpojumus latviešu un angļu valodā.

Mūsu kompetentie auditori un konsultanti sniedz pakalpojumus jau kopš 2001.gada. Pakalpojumi tiek sniegti sadarbībā ar dažādām nodaļām (ārējā un iekšējā audita, korporatīvo finanšu, juridisko, nodokļu nodaļu), un tas ļauj piedāvāt klientiem vislabākos kompleksos risinājumus.

Uzņēmumam Grant Thornton Baltic ir plaša darba pieredze Baltijā un Skandināvijas valstīs.