• Uzņēmuma aktīvu vērtēšana
  • Komercapbūve un ražošanas objekti
  • Dzīvojamās mājas un namīpašumi
  • Jaunbūves un nepabeigti būvniecības objekti
  • Zemes gabali (privātapbūve, komercapbūve, lauksaimniecības zemes, u.c.)
  • Dzīvokļi, komerctelpas
  • Specializēti īpašumi un inženierbūves
  • Inženierkomunikācijas (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde, sakaru tīkli, gāzes apgāde)
  • Kustamās mantas vērtēšana (ražošanas, enerģētikas, ūdensaimniecības  tehnoloģiskās iekārtas

Nepieciešami vērtēšanas pakalpojumi? Sazinies ar mums!