Mēs palīdzam uzņēmumiem rūpēties par saviem šī brīža un nākotnes finanšu ieguvumiem.

Nodokļi Lasīt vairāk

Nodokļi - sarežģīta lieta?

Nodokļu piemērošana bieži vien saistās ar neizprotamiem biznesa terminiem, birokrātijas līkločiem un domstarpībām ar valsts iestādēm. Pareizi un individuāli iepazīstoties ar klienta situāciju spēsim sagatavot dokumentāciju atbilstoši LR likumdošanai, izvairīties no domstarpībām ar VID vai citām valsts iestādēm, un piemeklēt atbilstošāko un ekonomiski izdevīgāko nodokļu piemērošanu tieši jūsu uzņēmumam.

 Mēs spējam apvienot gan individuālu un dziļu izpratni par klienta uzņēmējdarbības vidi, gan palīdzēt ar likumu un nodokļu piemērošanu dažādos līmeņos. Brīdī, kad nodokļu tiesību aktu piemērošana paliek ar vien grūtāk izprotamas,  mēs palīdzam uzņēmumiem atrast piemērotākās nodokļu stratēģijas, lai sasniegtu uzņēmējdarbības izvirzītos mērķus un ļautu ietaupīt finanšu līdzekļus.

Ņemot vērā mūsu konsultantu iepriekšējo pieredzi un zināšanas, mēs spēsim konsultēt un palīdzēt ar :

 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) - Konsultācijas nodokļu deklarāciju aizpildīšanā; deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana VID; UIN nodokļa piemērošana patstāvīgajai pārstāvniecībai.
 • Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) - Konsultācijas nodokļu deklarāciju aizpildīšanā; deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana VID; metodikas izstrādāšana PVN piemērošanai konkrētiem gadījumiem; izslēgšanā no PVN reģistra, reģistrēšana PVN reģistrā.
 • Transfertcenu dokumentācija ­– Dokumentācijas sagatavošana; Transfertcenu noteikšanas pakalpojumi; konsultācijas par esošās dokumentācijas analīzi.
 • Due diligence – padziļinātā nodokļu izpēte, padziļinātā nodokļu un juridisko aspektu izpēte.
 • Ikdienas nodokļu konsultācijas - nodokļu piemērošanu konkrētiem darījumiem, palīdzība sakārtot darījumu vai darījuma attaisnojuma dokumentus.
 • Nodokļu plānošana - Nodokļu piemērošana jau veiktiem vai vēl plānotajiem darījumiem.
 • Atbalsta nodrošināšanā administratīvajās lietās - tematiskās pārbaudes, audits.
 • Patstāvīgo pārstāvniecību reģistrēšana, EDS piekļuvu piešķiršana
 • Darba devējs un darba samaksas aprēķins
 • Starptautiskie nodokļi
 • Fiskālā pārstāvība
 • Nodokļu uzticamības pārbaude
 • Akcīzes nodoklis
 • Elektroenerģijas nodoklis

Kādēļ izvēlēties mūs?

list item with text on the right

Pieredzes un zināšanu bagāta komanda - mūsu konsultanti var lepoties ar dažādu specifikas projektiem no dažādākajām nozarēm. Mūsu komanda seko līdzi jaunākajām tendencēm gan vietējo, gan starpvalstu likumdošanas izmaiņām. Vairāku gadu pieredze palīdzēs ietaupīt laiku un resursus sadarbībā ar valsts iestādēm, jo laicīgi spēsim informēt par nepieciešamajiem soļiem, lai optimizētu nepieciešamās darbības.

list item with text on the right

Individuāla pieeja klientiem un to problēmjautājumiem - konsultantu profesionālie izaicinājumi un zināšanas ļauj uzdot jautājumus klientam, lai pēc iespējas tuvāk, aptverošāk un individuālāk izprastu uzņēmuma vēlmes un piedāvātu iespējami efektīvākos risinājumus.

list item with text on the right

Vērtīgs ieguldījums – pirms projekta uzsākšanas mēs saviem klientiem ieskicējam nepieciešamos soļus un procedūras, lai spētu nodrošināt efektīvāko risinājumu klienta problēmjautājumu risināšanā. Konsultāciju izmaksas iekļauj un nodrošina nospraustos termiņus, sadarbību ar valsts iestādēm, sagatavotu dokumentāciju atbilstoši valsts varas iestāžu nosacījumiem, apmierinātu uzņēmuma vadību.

list item with text on the right

Skaidri termiņi un prasības – mūsu nodokļu komandai ir vairāku gadu pieredze un zināšanas ļauj klientus atbrīvot no laika patēriņa un birokrātijas noslogojuma, tā vietā klienti var turpināt koncentrēties uz saviem ikdienas darbiem un pamatdarbību, un projekta izpildi atstāt mūsu rokās.

list item with text on the right

Lokāls un globāls atbalsts – Grant Thornton Baltic ir starptautisks uzņēmums vairāk kā 135 valstīs un starprobežu sadarbība nodrošina kompleksu konsultāciju pakalpojumu paketi neskatoties uz to, kurā valstīs atrodas mūsu klients. Jautājumos, kur nepieciešama citu valstu nodokļu konsultantu iesaiste un asistēšana, mūsu projektu vadītāji pārņem komunikāciju un informē par atbilstošākajiem risinājumiem.

Tava pārstāvētā uzņēmuma galvenie ieguvumi:

 • Sakārtota uzņēmuma iekšējā nodokļu politika (iekšējo nodokļu, pvn, uin);
 • Izstrādāta dokumentācija atbilstoši LR likumdošanai;
 • Pozitīvs vērtējums auditoru atzinumos;
 • Efektīva komunikācija ar valsts iestādēm, iespēja izvairīties no domstarpībām ar VID un citām uzraugošajām iestādēm;
 • Dokumentācijas sagatavošana atbilstoši izmaiņām likumdošanā sekojot līdzi termiņiem;
 • Apziņa, ka pieņemtie uzņēmuma lēmumi atbilst LR likumdošanai;
 • Vērtīgs ieguldījums esošajā un nākotnes uzņēmējdarbībā;
 • Apmierināta uzņēmuma vadība, jo tiek ietaupīti un optimizēti finanšu līdzekļi.

Ikdienā mēs palīdzam un konsultējam:

 • Uzņēmuma vadītājus;
 • Galvenos grāmatvežus;
 • Finanšu vadītājus;
 • Uzņēmējdarbības veicējus.

Nav nozīmes vai jūs esat privātpersona, uzņēmuma vadītājs, galvenais grāmatvedis, finanšu vadītājs vai persona, kura atbild par uzņēmējdarbības veikšanu, mēs spējam nodrošināt praktiski izmantojamus risinājumus, kas palīdzēs jums ievērot nodokļu likuma normas un rentabli izmantot jūsu finanšu resursus.