Vērtēšana

Nekustamā īpašuma novērtēšana • Tehnoloģiju un iekārtu novērtēšana • Infrastruktūras vērtēšana

Vērtēšanas pakalpojumi Infrastruktūras vērtēšana Vairāk

SIA Grant Thornton Baltic strādā sertificēti nekustamā īpašuma, iekārtu un tehnoloģisko aprīkojumu, transporta līdzekļu un biznesa vērtēšanas speciālisti un tehniskie eksperti.

SIA GTB darbus veic visa Latvijā un arī ārvalstīs, vērtēšanas pieredze jau vairāk kā 20 gadus. Nekustamā īpašuma vērtēšanas nodaļas piedāvāto pakalpojumu klāsts aptver visas iespējamās ar nekustamajiem īpašumiem saistītās darbības jomas.

Ko mēs darām?

Uzņēmuma aktīvu vērtēšana – nekustamie īpašumi, infrastruktūras objekti, inženierkomunikācijas, tehnoloģiskās iekārtas.

Nekustamā īpašuma vērtēšana – zemes gabali, savrupmājas, namīpašumi, dzīvokļi.

Komercīpašumu vērtēšana – komerctelpas, biroju ēkas, tirdzniecības centri, viesnīcas, u.c.

Industriālo objektu vērtēšana – ražošanas ēkas un būves, noliktavas, loģistikas centri, uc.

Inženierkomunikāciju vērtēšana – ūdensvadi un kanalizācijas tīkli, gāzes vadi,  elektrotīkli, siltumapgādes tīkli, u.c.

Infrastruktūras objektu vērtēšana – ceļi, laukumi, sliežu ceļi, piestātnes, sporta, aktīvās atpūtas un kultūras objekti, u.c.

Specializētu īpašumu vērtēšana – rūpnieciskās apstrādes un ražošanas kompleksi, lauksaimniecības apstrādes un ražošanas kompleksi, degvielas uzpildes stacijas, hidroelektrostacijas, koģenerācijas stacijas, u.c.

Pamatlīdzekļu audits vai inventarizācija – pamatlīdzekļu dokumentācijas pārbaude to esamība un faktiskā stāvokļa novērtēšana, pamatlīdzekļu korekta apvienošana un sadalīšana nepieciešamības gadījumā, u.c.

Tehnoloģisko iekārtu vērtēšana – kokapstrādes, metālapstrādes, medicīnas, pārtikas ražošanas, pārstrādes un cita veida tehnoloģisko iekārtu vērtēšana.

 

Vērtēšanas dažādiem mērķiem

  • Kredīta garantijām
  • Pirkšanas – pārdošanas darījumam
  • Tiesvedības vajadzībām
  • Finanšu atskaišu un grāmatvedības vajadzībām
  • Finansējuma piesaistei
  • Ieguldīšanai uzņēmuma pamatkapitālā
  • Izsoles vajadzībām
  • Uzņēmuma reorganizācijai
  • Portfeļa vērtības noteikšana
  • Īpašuma vērtības apzināšanai klienta vajadzībām

 

Sazinieties ar mums!