Vērtēšana

Nekustamā īpašuma novērtēšana • Tehnoloģiju un iekārtu novērtēšana • Infrastruktūras vērtēšana

Vērtēšanas pakalpojumi Infrastruktūras vērtēšana Vairāk

SIA Grant Thornton Baltic strādā sertificēti nekustamā īpašuma, iekārtu un tehnoloģisko aprīkojumu, transporta līdzekļu un biznesa vērtēšanas speciālisti un tehniskie eksperti.

SIA GTB darbus veic visa Latvijā un arī ārvalstīs, vērtēšanas pieredze jau vairāk kā 20 gadus. Nekustamā īpašuma vērtēšanas nodaļas piedāvāto pakalpojumu klāsts aptver visas iespējamās ar nekustamajiem īpašumiem saistītās darbības jomas.

Ko mēs darām?

 • Nekustamā īpašuma vērtēšana – komercīpašumu, industriālo platību un nomas maksas noteikšanas vajadzībām
 • Inženierkomunikācija – ūdensvada, siltuma apgādes un kanalizācijas tīklu novērtēšana
 • Industriālo īpašumu novērtēšana – noliktavas, saimniecības ēkas, ražošanas ēkas vērtības noteikšana
 • Kustamās mantas vērtēšana - Kokapstrādes, metālapstrādes, medicīnas, pārtikas ražošanas, pārstrādes un cita veida iekārtu novērtēšana
 • Tehniskā apsekošana un ekspertīze - Ēku un objektu tehniskā stāvokļa pārbaude, apsekošana. Zaudējumu vai ieguldījumu aprēķins
 • Nekustamā īpašuma novērtēšana privātpersonām un juridiskām personām - Privātmāju, zemes gabalu, komercobjektu, domājamo daļu novērtēšana
 • Privāto uzņēmumu un valsts nozīmes struktūru vērtēšana - veicam uzņēmuma novērtēšanu ar aktīvu pieeju, pārvērtējot visus uzņēmumam piederošos aktīvus (t.sk. nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļus)

 

Vērtēšana dažādiem nolūkiem

 

 • Kredīta garantijām,
 • Pirkšanas-pārdošanas darījumiem,
 • Privatizācijām,
 • Izsoļu organizēšanai,
 • Īpašumu ieguldīšanai uzņēmuma pamatkapitālā,
 • Tiesu vajadzībām,
 • Īpašuma lietotāju ieguldījumu atlīdzināšanai, nomas maksu noteikšanai.

Sazinieties ar mums!