Inženierkomunikāciju vērtēšana

  • (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde, sakaru tīkli, gāzes apgāde)