Seminārs noticis

Tuvojoties gada pārskatu iesniegšanas termiņam, atgādināsim, kādas normatīvo aktu izmaiņas jāņem vērā, sagatavojot 2019.gada pārskatu, kā VID EDS aizpildīt strukturēto pielikumu, kā arī aplūkosim būtiskākos un praksē neskaidros jautājumus saistībā ar finanšu pārskatiem. Lektores - zvērināta revidente Silvija Gulbe un revīzijas projektu vadītāja Agnese Mūrniece - sniegs praktiskus padomus!

 

Semināra tēmas:

  1. Darbi pirms finanšu gada slēgšanas.
  2. Gada pārskata forma un ietveramās informācijas apjoms.
  3. Par patiesu un skaidru priekšstatu – ko tas nozīmē un kā to izpildīt?
  4. Bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats – būtiskākais un piemirstais.
  5. EDS strukturētais pielikums – izaicinājumi un ieteikumi aizpildīšanā.
  6. Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

  • Blaumaņa iela 22, Rīga, Latvija, LV-1011
Tel: +371 67217569 Contact: