Liene Brīvule Personāla Vadītāja Rīga, Latvija +371 672 175 69

Liene Grant Thornton Baltic pievienojās 2018.gadā.

Personāla vadītāja, kas atbildīga par pilnu darbinieku atlases ciklu, plāno un prognozē uzņēmuma personāla resursus.  Izaicinājumi ar kuriem jāsaskarās Lienei ir iekšējās komunikācijas nodrošināšana uzņēmumā, uzņēmuma kultūras, vērtību un uzvedības modelēšana un noteikšanā.

 

Ikdienā tiek strādāts pie komunikācijas uzturēšanas ar visām uzņēmuma struktūrvienībām, lai nodrošinātu stratēģiskā plāna izpildi. Tāpat tiek konultēta uzņēmuma augstākās vadība personāla vadības un attīstītības jautājumos.

Kvalifikācija
  • Maģistra grāds Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte
  • Bakalaura grāds Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte