hero banner
Liene Brīvule
Rīga, Latvija

Liene Brīvule

Personāla Vadītāja

Liene Grant Thornton Baltic pievienojās 2017.gadā.

Personāla vadītāja, kas atbildīga par pilnu darbinieku atlases ciklu, plāno un prognozē uzņēmuma personāla resursus.  Izaicinājumi ar kuriem jāsaskarās Lienei ir speciālistu atlase un veiksmīga ievadīšanadarba idkienā. Rūpēs par uzņēmuma apmācību un attīstības politiku un procedūrām, Liene rūpējās arī par iekšējās komunikācijas nodrošināšana uzņēmumā, uzņēmuma kultūras, vērtību nodrošināšanu uzņēmumā.

Ikdienā tiek strādāts pie komunikācijas uzturēšanas ar visām uzņēmuma struktūrvienībām, lai nodrošinātu stratēģiskā plāna izpildi. Tāpat tiek konultēta uzņēmuma augstākās vadība personāla vadības un attīstītības jautājumos.

Kvalifikācija
  • Maģistra grāds Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte
  • Bakalaura grāds Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte
Lasīt
Liene Brīvule
Personāla Vadītāja
Liene Brīvule
Meet our People