Grant Thornton ikgadējā starptautiskā ekonomikas pārskata International Business Report ietvaros pētīja un salīdzināja uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības (corporate social responsibility — CSR) praksi dažādās pasaules valstīs. Latvijā populārākās sociālās atbildības aktivitātes ir piedalīšanās kopienas aktivitātēs (piemēram, talkās) un ziedošana labdarībai, ko piekopj attiecīgi 59 % un 57 % Latvijas uzņēmumu.

Starptautiskā pētījuma ietvaros Grant Thornton Rimess Baltic pētīja korporatīvās sociālās atbildības praksi Latvijā un uzņēmumu motivāciju iesaistīties šajās aktivitātēs. International Business Report rezultāti rāda, ka Latvijā populārākās CSR aktivitātes ir piedalīšanās kopienas aktivitātēs (59 %) un ziedošana labdarībai (57 %), kā arī enerģijas patēriņa mazināšana un atkritumu pārstrāde (52 %). Šie rādītāji ir ļoti līdzīgi visās trīs Baltijas valstīs un arī Eiropas Savienībā (ES) kopumā, bet ar vienu izņēmumu — kompāniju iesaisti enerģijas patēriņa mazināšanā un atkritumu pārstrādāšanā. Neskatoties uz to, ka šī ir starp populārākajām CSR aktivitātēm Latvijā, ES vidējais rādītājs ir vēl augstāks — šādas iniciatīvas raksturīgas vidēji 73 % uzņēmumu, kas to padara par pārliecinoši populārāko CSR aktivitāti.

“Kopumā redzam ļoti līdzīgu ainu Eiropas Savienības valstīs — atrodamies vienā kontinentā un ekonomiskajā zonā, tāpēc arī saskaramies ar līdzīgu problemātiku un risinām puslīdz vienas un tās pašas problēmas. Viens aspekts, kuram citas Eiropas valstis pievērš krietni vairāk uzmanības, ir dabai draudzīgāka uzņēmējdarbība, kas atspoguļojas organizētajās CSR aktivitātēs. Piemēram, 32 % ES uzņēmumu ir kaut ko mainījuši savos produktos un pakalpojumos, lai tos padarītu videi draudzīgākus, kamēr Latvijā tādu ir tikai 17 %. Tomēr iespējamais skaidrojums ir arī tāds, ka Latvijā kopumā uzņēmējdarbība nav bijusi izteikti videi kaitīga, tādēļ mēs neesam izjutuši vajadzību tik nopietni pievērsties vides problēmu risināšanai,” rezultātus komentē Jeļena Žovnikova, Grant Thornton Rimess Baltic partnere Latvijā.

Pētījums rāda, ka skaita ziņā visvairāk uzņēmumu ieviest korporatīvās sociālās atbildības iniciatīvas motivē iespēja veiksmīgāk piesaistīt un arī noturēt darbiniekus, to norāda 88 % respondentu. Tāpat bieži minēti faktori ir klientu pieprasījums pēc uzņēmuma iesaistes CSR aktivitātēs (78 %) un nodokļu atvieglojumi (72 %). “International Business Report parāda interesantu Latvijas darba tirgus iezīmi — darba devēju skatījumā liela nozīme darbinieku piesaistē ir tam, ko uzņēmums dara korporatīvās sociālās atbildības jomā,” stāsta J. Žovņikova. “Kopumā arī iemesli iesaistīties CRS aktivitātēs ir līdzīgi gan Baltijas valstu starpā, gan ES. Latvijā procentuāli mazāk uzņēmumu, vaicāti par motivāciju iesaistīties CSR aktivitātēs, norādīja, ka “tā darīt ir pareizi” (32 %), kamēr ES vidēji tā atbildējuši 52 % respondentu, turpretī Latvijā vairāk norādījuši uz ieguvumiem darbinieku piesaistē un nodokļu atvieglojumiem.”

Starptautiskajā International Business Report pētījumā tika aptaujāti Latvijas uzņēmumu vadītāji, kuri pārstāv dažādu nozaru un dažāda lieluma uzņēmumus. Respondentu vidū bija gan privātas, gan publiskas kompānijas. Kopumā pētījumā aptaujāti uzņēmumi 34 pasaules valstīs.