Privātums

Grant Thornton International aizsargā tās mājas lapas apmeklētāju personas datus. Lai uzzinātu, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, lūdzu, izlasiet mūsu privātuma politiku.  Grant Thornton International patur tiesības mainīt privātuma politiku, nebrīdinot Jūs, tāpēc lūdzam Jūs to pārbaudīt ikreiz, kad apmeklējat mūsu mājas lapu.
Katru reizi, kad sniedzat mums savus personas datus, Jūs piekrītat to vākšanai un izmantošanai saskaņā ar šo privātuma politiku, ieskaitot sīkdatņu (cookies) izmantošanu.

Kādus personas datus mēs saglabājam?

Mēs reģistrējam Jūsu IP adresi, lai saņemtu no Jums un nepieciešamības gadījumā sūtītu Jums informāciju izmantojot Internetu. Kad Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu, uzdodat jautājumu, pasūtāt publikācijas vai pieprasāt jebkādu citu informāciju, Jums var lūgt sniegt tādus savus personas datus kā Jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

Kā mēs izmantojam Jūsu personas datus?

Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai sniegtu informāciju Jums vai Jūsu uzņēmumam. Mēs varam izmantot Jūsu datus, lai veiktu mājas lapas apmeklētāju un klientu datu un interešu izpēti, kuras mērķis ir labāk izprast mūsu mājas lapas apmeklētājus, esošos un potenciālos klientus. Izpētes laikā dati tiek apkopoti, apvienoti un analizēti  uz anonimitātes pamata.
Kad Jūs mums sniedzat savus personas datus, tie elektroniskā veidā var tikt izsūtīti uz serveriem jebkurā pasaules valstī un var tikt izmantoti, uzglabāti un apstrādāti jebkurā pasaules valstī.
Saglabājot un apstrādājot Jūsu personas datus, mēs vienmēr veicam drošības pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

Kam mēs varam atklāt Jūsu personas datus?

Mēs varam nodot Jūsu personas datus citām personām, ja tas ir nepieciešams Jūsu pasūtījumu izpildei vai maksājumu apstrādei. Šādas personas var atrasties ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Mēs varam nodot Jūsu personas datus Grant Thornton nacionālām dalībfirmām vai arī mūsu datu apstrādātājiem.
Izņemot augstākminēto, mēs neatklāsim Jūsu personas datus, ja vien to neparedz un neatļauj tiesību normatīvie akti vai, ja tas nepieciešams mūsu uzņēmējdarbības veikšanai (piemēram, ja datu apstrādei izmantojam ārpakalpojumus).

Tiešais mārketings

Jūs varat jebkurā mirklī sazināties ar mums un pieprasīt pārtraukt Jūsu personas datu izmantošanu tiešā mārketinga mērķiem.

Saites uz citām mājaslapām

Lai gan mūsu mājaslapa satur saites uz Grant Thornton International biedru un dalībfirmu mājas lapām, šī privātuma politika attiecas vienīgi uz personas datiem, kas ir apkopoti caur Grant Thornton International mājas lapu, un nosaka to, kā Grant Thornton International apstrādā personu datus. Šī privātuma politika neattiecas uz dažām Grant Thornton dalībfirmām. Mēs aicinām mūsu apmeklētājus iepazīties ar mājaslapu privātuma politiku, kad tie pāriet uz citām mājaslapām, kas ievāc vai izmanto personas datus.

Drošība

Diemžēl personas datu pārraide izmantojot internetu nekad nevar būt 100% droša, taču mēs veicam nepieciešamos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus.

Kontakti

Šī ir neatkarīgu dalībfirmu savienības Grant Thornton International mājas lapa. Grant Thorton International ir nekomerciāla organizācija un tā nesniedz pakalpojumus.

Ja vēlaties pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem, lūdzu sazinieties ar mums.

Neprecizitātes un korekcijas

Mēs vēlamies saglabāt tikai pareizus un aktuālus personas datus. Lūdzu, informējiet mūs par kļūdām vai neprecizitātēm datos.