Jaunumi

01 Jūl. 2019

Droša elektroniskā vide

ISO 27001, Droša elektroniskā vide, ISO 27001:2013

28 Okt. 2018

Atklātības ziņojums

Atklātības ziņojums

31 Okt. 2017

Atklātības ziņojums

Šis atklātības ziņojums sagatavots atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 33.1 pantam un ES Regulas Nr. 537/2014 13. pantam.