Atklātības ziņojums

31 Okt. 2017

Šis atklātības ziņojums sagatavots atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 33.1 pantam un ES Regulas Nr. 537/2014 13. pantam.

Apvienojušies LF Eksperts un Grant Thornton Rimess

03 Okt. 2015

Grant Thornton Rimess un LF Eksperts ir apvienojušies un no 2015. gada oktobra strādās ar vienu nosaukumu: Grant Thornton Baltic SIA. Jaunais uzņēmums kļūs par lielāko revīzijas, grāmatvedības un konsultāciju uzņēmumu Latvijā, kura īpašnieki ir vietējie partneri.

Eiropas valstu uzņēmumiem atšķirīgi redzējumi

01 Marts 2015

Jaunākā Grant Thornton veiktā International Business Report pētījuma par 2014. gadu rezultāti rāda, ka uzņēmumu vadītāji Latvijā ir piesardzīgāki savās prognozēs par ekonomikas augšupeju savā valstī nekā vidēji citu Eiropas valstu komersanti.

60% Baltijas uzņēmumu izaugsmi plāno finansēt no pašu kapitāla

17 Janv. 2015

Starptautiskā audita un uzņēmējdarbības konsultāciju kompānijas Grant Thornton veiktā International Business Report ekonomikas pārskata rezultāti rāda, ka 60 % Latvijas uzņēmumu savu turpmāko attīstību plāno finansēt no uzkrātajiem līdzekļiem.

Latvija ir proporcionāli visvairāk sieviešu vadošos amatos nekā citur Eiropā

30 Apr. 2014

Latvija ir proporcionāli visvairāk sieviešu vadošos amatos nekā citur Eiropā

Korporatīvā sociālā atbildība

19 Okt. 2013

Latvijas uzņēmumi korporatīvās sociālās atbildības jomā neatpaliek no Eiropas