Vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR) un strauji attīstošā privātuma tiesību pasaule nozīmē, ka organizācijām, kas apstrādā personas datus, ir jāmaina veids, kā viņas apstrādā personas datus.

Drošas personas datu apstrādes prasības attiecas uz uzņēmumiem, un publiskā sektora institūcijām, kā arī nevalstiskām institūcijām. Visām organizācijām ir jānodrošinacdroša datu apstrāde, lai izvairītos no materiāliem vai reputācijas zaudējumiem.

Mūsu datu aizsardzības pakalpojumi:

  • Audits atbilstoši Vispārējās Datu Aizsardzības Regulas prasībām
  • Datu aizsardzības speciālists kā pakalpojums
  • Datu aizsardzības konsultācijas
  • Datu aizsardzības ietekmes novērtējums
Artūrs Godiņš
Datu aizsardzības speciālists
Artūrs Godiņš