SIA Grant Thornton Baltic speciālistiem ir vairāk nekā 20 gadu pieredze dažādu nozaru uzņēmumu novērtēšanā Latvijā, Baltijas valstīs, kā arī citās Eiropas Savienības valstīs, Krievijā u.c. Ir pieredze gan dažādu nozaru vadošo uzņēmumu novērtēšanā, gan mazo un vidējo uzņēmumu vērtēšanā.

Atkarībā no vērtēšanas mērķa un uzņēmējdarbības specifikas, veicam novērtēšanu gan ar ieņēmumu pieeju, gatavojot uzņēmuma naudas plūsmas prognozi un veicot tās diskontēšanu, gan ar tirgus pieeju, atlasot datus par līdzīgu uzņēmumu faktiskajiem pārdošanas darījumiem. Nepieciešamības gadījumā veicam uzņēmuma novērtēšanu ar aktīvu pieeju, pārvērtējot visus uzņēmumam piederošos aktīvus (t.sk. nekustamo īpašumu, un pamatlīdzekļus). Uzņēmuma novērtēšanā ar aktīvu pieeju tiek iesaistīti GTB sertificētie nekustamā īpašuma un kustamās mantas vērtētāji.

Veicam uzņēmumu novērtēšanu dažādiem mērķiem, atkarībā no klienta vajadzībām: pirkšanas-pārdošanas darījuma īstenošanai, mantiskā ieguldījuma veikšanai, kapitāla daļu izsolīšanai, uzņēmumu restrukturizācijai, vadības un akcionāru lēmumu pieņemšanai, u.c. mērķiem. Sniedzam vērtējumus arī tiesvedību vajadzībām.

  • Uzņēmumu novērtēšana
  • Akciju pakešu novērtēšana
  • Nemateriālo aktīvu novērtēšana
  • Uzņēmumu restrukturizācija
  • Mantiskā ieguldījuma novērtēšana
  • Parādu kapitalizācija

Ja jums interesē vairāk nekustamā vērtēšanas pakalpojumi, spiediet šeit.

Sazinieties ar mums!

Mūsu piedāvātie Finanšu konsultācijas pakalpojumi:

Finanšu ekspertīze

Zaudējumu novērtēšana u.c. finanšu ekspertu atbalsts strīdos un tiesvedībās; dažāda veida uzņēmumu finanšu politiku izstrāde; dažāda veida finanšu mērķa pārbaudes un pamatojumi

Finansējuma piesaistīšana

biznesa plāni, ES fondi: izmaksu-ieguvumu analīze, un pieteikumi (?); Privātā un publiskā partnerība (PPP)

Attīstības plānošana

Biznesa plāni un finanšu modeļi; attīstības stratēģijas

M&A

Uzņēmumu iegādes darījumu apkalpošana (M&A) • Due diligence • Vērtēšana • Darījumu juridiskais atbalsts