Uzņēmuma attīstība ir nepārtraukts process, kurš ir prasmīgi jāvada, un jābalsta uz pamatotiem lēmumiem. SIA “Grant Thornton Baltic” biznesa un finanšu konsultantu komanda sniedz plaša spektra atbalsta pakalpojumus, kas ir orientēti uz uzņēmuma stabilu un pārdomātu attīstību, t.sk.:

  • Uzņēmuma biznesa plāna sagatavošana – biznesa plāna izstrādes procesa vadība un aktīva dalība, kopā ar uzņēmuma atbildīgajiem speciālistiem, uzņēmuma vadības vajadzībām, iesniegšanai kredītiestādēs, u.c. mērķiem.
  • Iestāžu attīstības stratēģiju u.tml. plānošanas dokumentu sagatavošana – attīstības stratēģijas izstrādes procesa vadība un aktīva dalība, kopā ar iestādes atbildīgajiem speciālistiem, ievērojot iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī dažāda līmeņa plānošanas dokumentu noteikto plānošanas ietvaru.
  • Publiskās un privātās partnerības (PPP) projektu finanšu ekonomisko aprēķinu veikšana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
  • Investīciju projektu izmaksu-ieguvumu analīzes veikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Eiropas Komisijas vadlīnijām.
  • Tiešo materiālo zaudējumu, atrautās peļņas aprēķini tiesvedības vajadzībām.
  • Dažādu veidu citu finanšu un biznesa konsultāciju pakalpojumi atbilstoši klientu vajadzībām.

SIA “Grant Thornton Baltic” komandai ir uzkrāta bagātīga pieredze un izcilas klientu atsauksmes visu minēto pakalpojumu jomās, turklāt ir nodrošināti virkne citu veidu konsultatīvie pakalpojumi klientiem dažādās klientu uzņēmumu attīstības posmos un situācijās.

Sazinieties ar mums!