Rūpīgā procesa plānošana, visaptverošās mērķa uzņēmuma analīzes īstenošana un kvalitatīva iegādes darījuma novadīšana viennozīmīgi ir visefektīvākais risku samazināšanas pasākums uzņēmuma iegādes procesa ietvaros.

Balstoties uz Grant Thornton Baltic speciālistu ilggadīgu pieredzi, kas ir iegūta dažādās tautsaimniecības nozarēs, mēs piedāvājam pārdomātus un klienta vajadzībām atbilstošus uzņēmuma iegādes darījuma apkalpošanas pakalpojumus, t.sk. pilnu M&A paketi, kā arī atsevišķus elementus, piemēram:

Due diligence (padziļinātā izpēte) – iegādājamā uzņēmuma finanšu, nodokļu, komerciālu un juridisku aspektu padziļinātā izpēte. Galvenokārt šādus pakalpojumus sniedzam investoriem vai potenciāliem uzņēmuma pircējiem pirms iegādes darījuma īstenošanas. Atkarībā no klienta vajadzībām, veicam pilnu padziļināto izpēti, vai arī ierobežotu pārbaudi atbilstoši klienta uzdotajiem jautājumiem.

Darījuma juridiskais atbalsts – nodomu protokolu u.tml. dokumentu projektu sagatavošana, konfidencialitātes līgumu sagatavošana, akciju pirkuma līguma projekta sagatavošana, dokumentu paketes sagatavošana akcionāru reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā, u.c. konsultācijas pēc klienta pieprasījuma.

Ieinteresēto investoru meklēšana atbilstoši klienta izveidotajam profilam.

Klienta izveidotajam investīciju profilam atbilstošo investīciju objektu atlase.

U.c. pakalpojumi atbilstoši klienta vajadzībām.

  • Uzņēmumu iegādes darījumu apkalpošana (M&A)
  • Due diligence
  • Vērtēšana
  • Darījumu juridiskais atbalsts

Sazinieties ar mums!