Grant Thornton Baltic jau ilgu laiku ir uzticams konsultants valsts nozīmes struktūrām un privātajiem uzņēmumiem, kas darbojas dažādās nozarēs un uzņēmējdarbības sektoros. Izmantojot iekšējo atbalstu, ko sniedz nodokļu, finanšu un juridiskās nodaļas biroji visās trīs Baltijas valstīs un Grant Thornton grupas uzņēmumi vairāk nekā 130 valstīs, mēs piedāvājam profesionālus un vispusīgus grāmatvedības pakalpojumus gan vietējiem, gan starptautiskiem uzņēmumiem.

Grant Thornton Baltic grāmatvedības nodaļai ir plašas zināšanas visos ar grāmatvedību un pārskatiem saistītajos jautājumos. Mūsu galvenās darbības jomas ir šādas: grāmatvedības pakalpojumi, pārskatu sagatavošana, darba algu uzskaite, nodokļu saistību izpildes jautājumi, pagaidu grāmatvedības darbinieku nodrošināšana un citi ārpakalpojumi. Tālāk ir dota sīkāka informācija par pakalpojumiem. Atkarībā no klienta vajadzībām mēs varam sniegt visus šos pakalpojumus pilnā apjomā vai daļēji. Mēs nodrošinām grāmatvedības pakalpojumus atbilstoši vietējiem grāmatvedības standartiem, un, ja klients pieprasa, mēs varam veikt pārveidojumus saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu atskaišu standartiem (IFRS) un/vai ASV vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem. Atkarībā no klienta vēlmēm mēs izmantojam savas grāmatvedības programmas (interneta vidē vai ārpus tās) vai klienta programmas.

Grāmatvedība:

 • Pilna cikla grāmatvedības pakalpojumi
 • Atsevišķi grāmatvedības pakalpojumi (piemēram, kreditoru/debitoru saistības, pamatlīdzekļi, braucienu un izdevumu pārskati u.c.)
 • Pilna vai daļēja nodokļu uzskaite
 • Klienta pārstāvēšana, sazinoties ar auditoriem vai valsts iestādēm, un atbilžu sniegšana klienta vārdā uz viņu jautājumiem

Pārskati:

 • Gada pārskatu (arī konsolidēto pārskatu) sagatavošana un iesniegšana
 • Grupas pārskatu sagatavošana, pamatojoties uz klienta norādījumiem
 • Vadības ziņojumu sagatavošana, pamatojoties uz klienta norādījumiem
 • Budžeta, finanšu analīžu, finanšu prognožu, budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu u.tml. sagatavošana, pamatojoties uz klienta norādījumiem
 • Vietējās statistikas, Intrastat, centrālās bankas un citu īpašo pārskatu (piemēram, iepakojuma, muitas u.c. pārskatu) sagatavošana un iesniegšana

Darba algas un ar to saistītie pakalpojumi:

 • Darba algas aprēķināšana
 • Ar darba algu saistīto nodokļu deklarāciju sagatavošana un iesniegšana
 • Atvaļinājuma rezerves uzturēšana
 • Darbinieku reģistrācija sociālās apdrošināšanas iestādēs izslēgšana no to reģistriem
 • Naudas kustība uz darbinieku/nodokļu iestāžu kontiem
 • Personāla dokumentācijas administrēšana

Nodokļu saistību izpilde:

 • PVN, algas nodokļa, skaidras naudas pārvadājumu, akcīzes nodokļa un citu nodokļu deklarāciju sagatavošana un iesniegšana
 • Klientu pārstāvēšana nodokļu iestādēs un jautājumu kārtošana klienta vārdā

Pagaidu personāla nodrošināšana:

 • Finanšu direktora, galvenā grāmatveža un/vai citu grāmatvedības darbinieku pagaidu aizvietošana uz pusslodzi/pilnu slodzi

Citi pakalpojumi:

 • Uzņēmuma/nodokļu maksātāja reģistrācija
 • Uzņēmuma adreses noma
 • Grāmatvedības procesu un procedūru pārstrāde, finanšu sistēmu pielāgošana
 • Konsultēšana un atbalsts, izstrādājot grāmatvedības un uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) programmas
 • Grāmatvedības procesa izstrāde, organizēšana un efektivitātes mērīšana
 • Dokumentu arhivēšana
 • Administratīvais atbalsts: dokumentu skenēšana, administratīvo dokumentu sagatavošana, palīdzība grāmatvedības informācijas kārtošanā u.c.

Mūsu piedāvātie Grāmatvedības pakalpojumi pakalpojumi:

Algu grāmatvedība

Algas un ar personāla administrēšanu saistītie jautājumi ir vieni no izaicinošākajiem uzdevumiem ar kuriem saskaras uzņēmumi, kuri paplašina savu darbinieku kapacitāti un izaugsmi. Granta Torntona ārpakalpojumu komandas var pārvaldīt un nodrošināt šīs saistības klienta vārdā, ļaujot klientiem koncentrēties uz to, ko viņi prot vislabāk – paplašināt un attīstīt savu biznesu.

Grāmatvedība

Aktualitātes 2020.gada pārskatu sagatavojot