Algas un ar personāla administrēšanu saistītie jautājumi ir vieni no izaicinošākajiem uzdevumiem ar kuriem saskaras uzņēmumi, kuri paplašina savu darbinieku kapacitāti un izaugsmi. Grant Thornton ārpakalpojumu komandas var pārvaldīt un nodrošināt šīs saistības klienta vārdā, ļaujot klientiem koncentrēties uz to, ko viņi prot vislabāk – paplašināt un attīstīt savu biznesu.

Mūsu Algas grupas grāmatvežu komanda spēj nodrošināt pilna cikla darbinieku darba algu aprēķinu, algas nodokļu un iemaksu aprēķinus. Mūsu speciālistu profesionālās kvalifikācijas un pārrobežu pieredzes spēj nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu klāstu gan Latvijas, gan starptautiska līmeņa uzņēmumiem.

Varam lepoties, ka komandas sastāvā ir kolēģi ar ACCA un  IFRS sertifikāciju. Ar klientiem brīvi komunicējam latviski, angliski un krieviski. Algu aprēķini notiek pielāgojoties klientu specifikācijai, izmantojot gan klienta grāmatvedības programmas, gan pielāgojoties klienta darba samaksas aprēķinu termiņiem.

 

Iekšējās kvalitātes kontroles vadītāja, algu grupas vadītāja
Zane Laganovska
Zane Laganovska
Iekšējās kvalitātes kontroles vadītāja, algu grupas vadītāja
Zane Laganovska

Darba algas un ar to saistītie pakalpojumi:

 • Ikmēneša mēnešalgu aprēķināšana (bruto alga, neto alga, stundas likme, summētais darba laiks, gabaldarbs)
 • Virsstundu, piemaksu aprēķini
 • Atvaļinājuma rezerves uzturēšana, atvaļinājumu aprēķins
 • Algas avansu sagatavošana, algu maksājuma uzdevumu sagatavošana
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (iin) un valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksu aprēķināšana Latvijā
 • Atalgojuma aprēķināšana ārvalstīs nodarbinātajiem darbiniekiem
 • Ar darba algu saistīto nodokļu deklarāciju sagatavošana un iesniegšana VID
 • Centrālās statistikas atskaišu sagatavošana
 • Atvaļinājuma rezerves uzturēšana, atvaļinājumu aprēķins
 • Atskaišu sagatavošana kompānijas un grupas ietvaros
 • Personāla dokumentācijas administrēšana
list item with text on the right

"Kvalitāte un atbildība ir mūsu darba galvenie principi. Precīzi un laicīgi algu aprēķini palīdz izvairīties gan no pārpratumiem ar valsts iestādēm, gan pasargā no domstarpībām ar darba ņēmējiem. Lai spētu nodrošināt šāda līmeņa servisu ir nepieciešams panākt savstarpēju mijiedarbību ar klienta pārstāvi (personāla speciālistu vai uzņēmuma vadītāju) un mūsu speciālistiem." Dainis Tunsts, vadošais partneris.