Revīzija ir neatņemama katra uzņēmuma kontroles procedūru sastāvdaļa, kas veicina klientu un sadarbības partneru uzticību, kā arī sniedz atbalstu uzņēmuma vadībai.

Revidents kā neatkarīgs speciālists novērtē, vai uzņēmuma vadības sagatavotie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma darbību. Lai gan revidenta atzinums par finanšu pārskatu pareizību, galvenokārt, kalpo ārējo lietotāju vajadzībām, revīzijas darba gaitā būtisku labumu gūst arī uzņēmuma vadība. Veicot revīziju, mēs informējam vadību par konstatētajām nepilnībām un sniedzam priekšlikumus to novēršanai, kā arī rekomendācijas grāmatvedības uzskaites pilnveidošanai. Mēs atspoguļojam galvenos secinājumus rakstiskā ziņojumā.

Plānojot revīziju, mēs nosakām risku jomas, kas var izraisīt būtiskas kļūdas finanšu pārskatos un izstrādājam revīzijas procedūras šo jomu pārbaudei. Pievēršot uzmanību svarīgajām jomām, mēs varam revīziju veikt efektīvāk. Galvenie kritēriji, izvēloties revidentu, ir kvalifikācija, uzticamība, pieejamība un pieredze. Mēs veicam revīzijas saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Interesē revīzijas pakalpojumi? Sazinies ar mums!

Mūsu piedāvātie revīzijas pakalpojumi:

Projektu revīzija

Projektu revīzija

SFPS gada pārskatu revīzija

Gada pārskatu revīzija, kas sagatavoti atbilstoši SFPS

Iekšējais audits

Iekšējā audita pārbaudes pakalpojums

Finanšu revīzija

Revīzija (audits)

Kāpēc izvēlēties mūs?

Tax risk analysis and consulting

Tax risk analysis and consulting

Transfer pricing must be in line with the value chain between related parties. We help identify risks and find solutions.

Analysis and updating of benchmarks

Analysis and updating of benchmarks

Up-to-date market data must be used to find the market value of the transfer price. We use several international databases to obtain the benchmark data for your business model to determine the transfer price.

Developing a competent pricing policy

Developing a competent pricing policy

We help to plan or reorganize transfer prices for planned transactions.

Klienta vērtējums

"SIA Grant Thornton Baltic Audit revīzijas komanda veic kvalitatīvu un profesionālu darbu nodrošinot veiksmīgu pakalpojuma organizāciju – ievēro līguma nosacījumus un savlaicīgi informē par identificētām problēmām, kā arī piedāvā atbilstošus risinājumus. Revīzijas laikā revīzijas komanda cieši sadarbojas ar mūsu uzņēmuma pārstāvjiem, lai nodrošinātu augstāko pakalpojuma kvalitāti. SIA Grant Thornton Baltic Audit izmantotā darba pieeja veicina efektīva gada pārskata pārbaudes darba veikšanu."

Baiba Preise

LPB Bank AS valdes locekle

imagec5fzh.png

Jums varētu interesēt:

Skatīt vairāk

Atklātības Ziņojumi

2020. gada atklātības ziņojums
2019. gada atklātības ziņojums