Lai nodrošinātu to, ka mūsu revīzija atbilst augstākajiem standartiem, mēs pielietojam Grant Thornton’s revīzijas metodoloģiju, kas atbilst Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS) un vietējai revīzijas praksei. Iepriekš minētie standarti un metodes, ko mēs izmantojam, tiek pastāvīgi vērtēti un rūpīgi pārskatīti, lai tie atbilstu mūsdienu prasībā un nodrošinātu revīzijas darba efektivitāti.
Mūsu komandas speciālisti var lepoties ar IFRS (starptautiskie finanšu pārskatu standarti) kvalifikācijām. Klienti mūs izvēlas, pateicoties mūsu globālā tīkla iespējām, pakalpojumu kvalitātei, nozares izpratnei un nozīmīgajai profesionālajai ikdienas pieredzei.

 

Nepieciešama iekšējā revīzija? Sazinies ar mums!

Jums varētu interesēt:

Skatīt vairāk