Atkarībā no nepieciešamības GTB eksperti veiks nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumus dažādiem mērķiem:

 • Finanšu atskaišu un grāmatvedības vajadzībām
 • Finansējuma piesaistei
 • Valsts institūciju vajadzībām
 • Uzņēmuma reorganizācijai
 • Maksātnespējas procesam
 • Kredīta garantijām
 • Pirkšanas-pārdošanas darījumiem
 • Uzņēmuma aktīvu vērtības apzināšanai
 • Īpašuma ieguldīšanai uzņēmuma pamatkapitālā (mantiskam ieguldījumam)
 • Nekustamā īpašuma vai kustamās mantas vērtības apzināšanai
 • Tiesu vajadzībām
 • Mantojuma vajadzībām
 • Izsoles vajadzībām
 • Apdrošināšanas vajadzībām

Nepieciešami vērtēšanas pakalpojumi? Sazinies ar mums!