Seminārs noticis

Jaunumi Latvijas normatīvajos aktos par transfertcenām

Šajā seminārā atbildēsim uz jautājumiem:

  • Uz ko attieksies transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasības?
  • Kas nāks klāt?
  • Trīs līmeņu pieeja
  • Kam un kad ir pienākums sniegt transfertcenu dokumentāciju?
  • Master File un Local File saturs

 

Semināra laikā arī tiks runāts par jaunumiem Latvijas normatīvajos aktos attiecībā uz  transfertcenām.

 

Semināra vieta un laiks:

19.decemebris, plkst. 09.00-11.00, Grant Thornton Baltic ofiss

Pieteikšanās info@lv.gt.com

Vietu skaits ierobežots!

 

  • Blaumaņa iela 22, Rīga, Latvija, LV-1011
Tel: +371 67217569 Contact: