Seminārs noticis

Uzņēmējdarbības galveno aspektu padziļinātā izpēte (Due diligence) ir efektīvs un izplatīts uzņēmuma vispusīgās pārbaudes instruments (ietverot finanšu, nodokļu, juridisko, kā arī komerciālo, tehnisko, ekoloģisko u.c. aspektu pārbaudi). Tas sniedz neatsveramu ieguvumu uzņēmuma pirkšanas-pārdošanas darījumā (M&A) iesaistītajām pusēm; kā arī uzņēmumu īpašniekiem, vadītājiem u.c. ieinteresētajām pusēm uzņēmējdarbības kontroles un uzlabošanas nolūkos.

M&A darījuma apkalpošana iekļauj plašu pakalpojumu spektru: darījuma dokumentu projektu sagatavošana vai izskatīšana (piem., Ieinteresētības vēstule, Konfidencialitātes līgums, Datu telpas noteikumi, Akciju pirkšanas/pārdošanas līgums u.c.); uzņēmuma padziļinātā izpēte (gan pārdevējam pirms darījuma ierosināšanas, gan pircējam; pilna vai ierobežota, atbilstoši klienta definētajiem jautājumiem); uzņēmuma novērtēšana; darījuma struktūras konsultēšana, utt.

Padziļinātā izpēte jeb Due diligence ir ļoti elastīgs pakalpojums, kas katrā projektā var tikt pielāgots konkrētā klienta vajadzībām un interesēm, definējot atbilstoši darba uzdevumu, kā arī komplektējot piemērotu kvalificētu un pieredzējušu ekspertu komandu. Visbiežāk pārbaudāmie jautājumi iekļauj finanšu, nodokļu un juridiskos aspektus un riskus.

Balstoties uz Grant Thornton Baltic speciālistu ilggadīgu pieredzi, kas ir iegūta dažādās tautsaimniecības nozarēs īstenotajos projektos, mēs piedāvājam pārdomātus un klienta vajadzībām atbilstošus uzņēmuma iegādes darījuma apkalpošanas pakalpojumus, t.sk. pilnu M&A paketi, kā arī atsevišķus tā elementus.

Tēmas:

  • Nodokļu padziļinātā izpēte
  • ​Juridiskā padziļinātā izpēte
  • ​Uzņēmumu apvienošana
  • ​Uzņēmumu iegāde

Brokastu rīta runātāji : Nodokļu, juridiskā un biznesa vērtēšanas eksperti

 

Laiks un vieta:

Bezmaksas seminārs, 26.marts, 08.30-09.30, Grant Thornotn Baltic ofiss, Blaumaņa iela 22

Vietu skaits ierobežots.

  • Blaumaņa iela 22, Rīga, Latvija, LV-1011
Tel: +371 67217569 Contact: