article banner
Grāmatvedība

POS terminālī un bankas izdrukā summas nesakrīt - kā grāmatot starpību?

Situācija

Kases aparātam ir pieslēgts POS terminālis. Bankas izdrukā tiek norādītas divas summas - ieņēmumi no POS termināļa un komisijas maksa. Cik saprotu, ieņēmumu summai kases kontā ir jāsakrīt ar uzņēmuma bankas izdrukā uzrādītajām summām. Bieži vien tā arī ir. Citreiz summas sakrīt, summējot ieņēmumus divu dienu griezumā. Bet gadās, ka bankas izdrukā norādītā summa ir mazāka, un gada laikā summu nesakritība var veidot līdz pat 170 eiro. Kā šādu starpību grāmatot?

No situācijas apraksta saprotams, ka uzņēmumam nesakrīt reģistrētās summas POS terminālī (maksājumu karšu pieņemšanas ierīcē) un summas bankas konta izrakstā, no kuras atskaitīta bankas komisija par darījumiem. Šāda situācija var veidoties, kad klients ir veicis norēķinu, bet nauda vēl nav ieskaitīta bankas kontā (naudas līdzekļi ceļā), un kļūdu dēļ. Kļūda varētu būt radusies, piemēram, ja elektroniskā kases aparātā (EKA) reģistrēts, ka maksājums veikts, izmantojot maksājumu karti, bet faktiski maksājums veikts skaidrā naudā, vai otrādi, POS terminālī ievadītā summa nesakrīt ar summu kases aparātā, u.c.

Saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 7.pantu grāmatvedības reģistros veic ierakstus, kas pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. Attaisnojuma dokuments apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību un tajā norāda arī saimnieciskā darījuma aprakstu, pamatojumu un mērītājus (daudzumi, summas), bet tiesību aktos noteiktajos gadījumos — arī citu informāciju par saimniecisko darījumu.

Tādējādi, lai grāmatvedības uzskaitē labotu radušos kļūdu (veiktu uzskaites korekcijas), ir jāsaprot, kāpēc kļūda ir radusies.

Ja klients norēķinājies ar bankas karti un nauda vēl nav ieskaitīta uzņēmuma bankas kontā, to uzrāda citu debitoru sastāvā, veicot šādus grāmatojumus:

 • D Norēķini ar citiem debitoriem; 
 • K EKA kase.

Kad nauda uzņēmuma bankas kontā tiek ieskaitīta, veic grāmatojumu:

 • D Norēķinu konti bankās;
 • K Norēķini ar citiem debitoriem. 

Kad saņem atskaiti par norēķiniem ar kartēm:

 • D Norēķini ar citiem debitoriem; 
 • K Bankas komisijas maksa.

Situācijā, ja ir fiksēts iztrūkums EKA kasē un vainīgā persona ir piekritusi, ka iztrūkuma summa tiks ieturēta no atalgojuma, veic grāmatojumus:

 • D Norēķini par prasībām pret personālu;
 • K EKA kase;
 • D Norēķini par darba algu;
 • K Norēķini par prasībām pret personālu.

Ja ir fiksēts iztrūkums EKA kasē, bet vainīgā persona nav konstatēta, iztrūkuma summu noraksta izdevumos:

 • D Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi;
 • K EKA kase.

 

Raksta autors:

Agnese Paulsone, SIA “Grant Thronton Baltic Audit“, revīzijas projektu vadītāja