No 2023.gada 1.janvāra komersantiem (juridiskām personām) un citiem tiesību subjektiem, kas reģistrēti Uzņēmuma reģistrā (biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas u. c.) kā obligāta prasība būs lietot oficiālo elektronisko adresi (e adresi) saziņā ar valsts iestādēm Latvijā.
close
Reģistrācija Latvijā
 • Jāreģistrējas Fizisko personu reģistrā, lai saņemtu personas kodu. Reģistrāciju var veikt, aizpildot anketu, kas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pasta adresi pasts@pmlp.gov.lv. Maksa par ārzemnieka eID karti – EUR 80.

 • Jādodas saņemt pakalpojumu rindas kārtībā, bez iepriekšēja pieraksta; Aktuālā informācija par iespējām noformēt un saņemt ārzemnieka personas apliecību ārpus Latvijas atrodama Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā "Konsulārie pakalpojumi" (https://www.mfa.gov.lv/lv/parstavniecibu-pakalpojumi).

 • Apmeklējuma laikā ārzemniekam būs jāuzrāda savas mītnes zemes izsniegtais personu apliecinošais dokuments. eID kartes noformēšanas procesā ārzemniekam Pārvaldē būs jānodod biometriskie dati – sejas un divu pirkstu digitālie attēli.

close
Reģistrācija ārpus Latvijas
 • Ārpus Latvijas ārzemnieka eID kartes izsniedz šādas Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās: https://www.mfa.gov.lv/lv/arzemnieka-eid-karte.

E-adrese ir saziņas pakalpojums – digitālā pastkastīte portālā “Latvija.lv”. Izmantojot e‑adresi persona var sūti iesniegumus, pieprasījumus un saņemt iestāžu pakalpojumus, kā arī saņemt no iestādēm adresētus ziņojumus.

Ja persona ir izveidojusi e-adresi, valsts iestādes sazināsies izmantojot šo adresi.

E-adresi var izveidot portālā Latvija.lv izvēloties “Izveido savu e-adresi!” un autentificējoties ar kādu no šādiem elektroniskas identifikācijas rīkiem:

 • eID karti ar karšu lasītāju;
 • eParaksts (piemērots juridiskām personām);
 • eParaksts mobile; vai
 • eIDAS*.

* Pieslēgšanās izmantojot ārvalstu pieslēguma veidu (pagaidām pieejams tikai 12 valstīm: Lietuva, Igaunija, Beļģija, Portugāle, Itālija, Spānija, Čehija, Luksemburga, Slovākija, Horvātija, Nīderlande, Malta).

Personas, kuras nav Latvijas pilsoņi, var izmantot kādu no šādiem elektroniskas identifikācijas rīkiem:

 • pastāvīgā uzturēšanās atļauja;
 • termiņuzturēšanās atļauja; vai
 • ārzemnieka eID.

Uzņēmumiem ir iespējams reģistrēt e-adresi integrējot attiecīgo risinājumu uzņēmuma lietvedības vai biznesa sistēmā, noslēdzot atsevišķu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kurš nodrošina lietvedības vai biznesa sistēmu.

E-adreses ziņojumu juridiskais spēks

Privātpersonas izmanto e-adresi saziņai ar valsts iestādēm un elektronisko dokumentu iesniegšanai valsts iestādēm. Ziņojuma nosūtīšana uz valsts iestādes e-adresi vien nenozīmēs, ka ir iesniegts iesniegums.

E-adrese kalpo kā saziņas līdzeklis (līdzīgi kā e‑pasts).

Lai iesniegtu oficiālu iesniegumu iestādei, personai joprojām būs iesniegums jāparaksta elektroniski un, izmantojot e-adreses portālu, jānosūta attiecīgajai iestādei.

Tomēr atkarībā no katras iestādes prakses iestāde var neizvirzīt kā obligātu prasību atsevišķi elektroniski parakstīt iesnieguma failu, bet uzskatīs, ka elektroniskā ziņa e‑adreses portālā ir oficiāls iesniegums. Katrā atsevišķā gadījumā mēs iesakām sazināties ar iestādes pārstāvi un uzzināt, vai iestādei pastāv šāda prakse.

Piekļuves nodrošināšana vairākām personām

E-adreses konta lietotājs savā e-adreses kontā var norādīt un aktualizēt citu viņa kontam piekļūt tiesīgu lietotāju, norādot šā lietotāja vārdu, uzvārdu un personas kodu vai oficiālās elektroniskās adreses kontu un piekļuves tiesību apjomu (apskatīt vai sūtīt elektroniskos dokumentus, sazināties), kā arī atsaukt citam lietotājam piešķirtās piekļuves tiesības.

Ārzemnieku eID karte

Ārzemnieku eID karte paredzēta ārzemniekiem, kuri pastāvīgi neuzturas Latvijā un pārsvarā kārto savus darījumus elektroniskajā vidē. Atšķirībā no citiem personu apliecību veidiem ārzemnieka eID karte:

 • NAV obligāts personu apliecinošs dokuments. Tās saņemšana ir brīvprātīga cilvēka izvēle;
 • NAV ceļošanas dokuments. Tā neapliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijā.

Ārzemnieku eID kartē iestrādātie elektroniskās identitātes rīki ļauj ārzemniekam pilnvērtīgi darboties  digitālajā vidē:

 • izmantot valsts un pašvaldību sniegtos e‑pakalpojumus;
 • apliecināt savu e-identitāti un elektroniski parakstīt dokumentus;
 • noformēt un lietot e-adresi (Oficiālā elektroniskā adrese kā iepriekš minēts), lai komunicētu ar valsts un pašvaldību iestādēm;
 • apliecināt savu identitāti klātienē iestādēs un uzņēmumos.

Svarīgi!

Šobrīd vēl nav izveidojusies prakse Oficiālās elektroniskās adreses izveidei uzņēmumiem, kuru valdes locekļi vai juridiskie pārstāvji ir ārvalstu pilsoņi. Vēršam uzmanību, ka šobrīd šiem pilsoņiem ir ļoti ierobežota iespēja nodrošināt adreses izveidi ierobežoto autentifikācijas līdzekļu dēļ.

Grant Thornton šobrīd sadarbojas ar citiem pakalpojumu sniedzējiem un valsts iestādēm, lai risinātu radušos situāciju.

Tomēr, ņemot vērā pēdējo pieejamo informāciju, valsts institūcijas ir procesā rast ērtākos risinājumus pēc iespējas ātrāk, lai ārvalstu pilsoņiem nebūtu lieks administratīvais slogs eID kartes noformēšanai, kā rezultātā būtu jāierodas Latvijā.

Mēs Jūs informēsim tiklīdz mums būs papildu informācija.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Oficiālo elektronisko adresi, eID karti vai to reģistrāciju, lūgums sazināties ar Inesi Lapaini, e-pasts Inese.Lapaine@lv.gt.com, vai Dāvi Albergu, e-pasts Davis.Albergs@lv.gt.com.