article banner
Nodokļu un juridiskie jaunumi

Aizdevumi privātpersonām

Atgādinām, ka līdz 2016. gada 1. jūnijam Valsts ieņēmumu dienestam jāsniedz informācija par 2015. gadā izsniegtiem aizdevumiem fiziskām personām, kuru apmērs pārsniedz 15 000 euro. Par aizdevuma atmaksas termiņa sākumu uzskatāma diena, kad izsniegto aizdevumu kopsumma pārsniedza 1500 euro.

Ziņas par aizdevumu jāsniedz arī gadījumā, ja iepriekš aizdotā summa nesasniedza 15 000 euro, bet kopā ar jaunu 2015. gadā izsniegto aizdevumu sasniedz vai pārsniedz šo slieksni.

Kam jāsniedz VID informācija par aizdevumu

  • Aizdevējam – ja tas ir komersants, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība u.c.
  • Aizdevuma ņēmējam jeb privātpersonai – ja aizdevējs ir fiziska persona vai nerezidents.

Informācija VID nav jāsniedz, ja aizdevēju un aizņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei, ka arī, ja aizdevējs ir kredītiestāde.

Samazinātu aizdevuma procentu radītais ienākums

Gandrīz visos gadījumos, kad aizdevumu ir izsniedzis darba devējs bez licences patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai, ir jāaprēķina samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums. Šo ienākumu nosaka kā pozitīvu starpību starp procentu maksājumiem, kas aprēķināti, izsniegtajam aizdevumam piemērojot Latvijas Bankas noteikto pirmstaksācijas gada vidējo svērto procentu likmi, kas reizināta ar koeficientu 0,7 (nosacītā tirgus cena) – aizdevumiem, kas izsniegti eiro, 2015. gadā vidējā svērtā likme ir 3,20%, tātad, piemērojamā likme aizdevumiem ir 2,45%.

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītā ienākuma gūšanas (izmaksas) diena ir taksācijas gada pēdējā diena. Iedzīvotāju ienākuma nodokli no samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītā ienākuma maksā fiziska persona (aizņēmējs), iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju no 1. marta līdz 1. jūnijam.