article banner
Nodokļu un juridiskie jaunumi

Alkoholisko dzērienu inventarizācija

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par akcīzes nodokli” ar 1. augustu tiek mainītas akcīzes nodokļa likmes visiem alkoholiskajiem dzērieniem. 

Palielinoties nodokļa likmēm, atbilstoši likuma pārejas noteikumu 12.1 pantam likumā noteiktajām personām:

  • 1. augustā jāveic attiecīgo akcizēto preču inventarizācija;
  • līdz 17. augustam VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā jāiesniedz inventarizācijas saraksts un nodokļa starpības aprēķins;
  • līdz 14. septembrim jāveic akcīzes nodokļa starpības samaksa valsts budžetā. 

Uzskaitītās darbības jāveic ne tikai alkoholisko dzērienu importētājiem, noliktavas turētājiem, vairumtirgotājiem, bet arīreģistrētiem saņēmējiem vai īslaicīgi reģistrētiem saņēmējiem, kā arī mazumtirgotājiem un alus mazumtirgotājiem!

Inventarizācijas procesa un akcīzes nodokļa starpības aprēķināšanas atvieglošanai VID aicina izmantot izstrādāto metodisko materiālu un tā pielikumus. Materiāls pieejams šeit.

Ja dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa, uzskaitē vai faktiskā rīcībā nav alkoholisko dzērienu krājumu, to fiksē uzņēmuma sastādītā inventarizācijas sarakstā. Šādā gadījumā EDS dokumenta „Akcīzes preču inventarizācijas saraksts un nodokļa starpības aprēķins” komentāra laukā norāda apliecinājumu, ka akcīzes nodokļa starpības aprēķins netiek veikts, jo 1. augustā uzskaitē vai faktiskā rīcībā nav alkoholisko dzērienu vai alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku krājumu.