article banner
Juridiskie un nodokļu jaunumi

Citas nodokļu izmaiņas 2017. gadā

Preču un pakalpojumu loteriju likums

Ar 1. janvāri stājas spēkā grozījumi likumā, kas nosaka visām preču vai pakalpojumu loterijām, neatkarīgi no laimestu fonda apmēra, ir jāsaņem Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas atļauja.

Dokumentus par sociālās apdrošināšanas stāžu turpmāk būs jāglabā 10 gadus

13. decembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Arhīvu likumā un likumā "Par grāmatvedību". Likuma „Par grāmatvedību” 10.panta otrā daļa nosaka, ka attaisnojuma dokumentu par personai aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem jāglabā 75 gadus. Saskaņā ar grozījumiem turpmāk personu dokumentus par sociālās apdrošināšanas stāžu no 1999. gada varēs glabāt 10 gadus līdzšinējo 75 gadu vietā.

 

Šim ziņojumam ir tikai informatīvs raksturs par pieņemtajiem un plānotajiem tiesību normatīvajiem aktiem, un tas nevar tikt uzskatīts par Grant Thornton Baltic viedokli vai padomu.

Ja jums ir jautājumi saistībā ar šīm nodokļu izmaiņām, lūdzu, sazinieties ar nodokļu un juridisko departamentu: tax&legal@lv.gt.com vai pa tālruni +371 6721 7569.