article banner
Raksts

Dividendes, to grāmatojumi un uzrādīšana finanšu pārskatos

No 01.07.2014. stājās spēkā Komerclikuma (KL) normas, kas pieļauj ārkārtas dividenžu aprēķināšanu. Līdz ar to izdarīti daudzi grozījumi arī citos normatīvajos aktos, to skaitā noteikta kārtība, kādā uzņēmumam finanšu pārskatā jāatspoguļo ārkārtas dividendes. Vairāk par šo tēmu lasiet ŠEIT PDF [ 5385 kb ] formātā.