article banner
Droša elektroniskā vide

Droša elektroniskā vide

Šā gada jūnijā Grant Throtnon Baltic (GTB) izpildīja nepieciešamās prasības, lai iegūtu informācijas drošības vadības sistēmu (IDVS) standarta  sertifikātu. Informācijas konfidencialitāte jeb aizsardzība pret neatļautu informācijas piekļuvi ir būtisks temats, kas aizvien biežāk ir uzņēmumu stratēģijas plānošanas dienas kārtībā. Pakalpojuma nozarē darbs ar klientu datiem ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, šāds standarts pastiprina pakalpojuma drošības nozīmīgumu.

IDVS nodrošina informācijas drošības vadību atbilstoši ISO 27001 standartam, ieviešot iespējami labāko praksi informācijas drošības vadībā un radot klientos pārliecību, ka informācija tiek uztverta kā ļoti nozīmīgs resurss abpusējā sadarbībā. Tas garantē, ka klientu uzticētā informācija tiks uzglabāta, apstrādāta un uzkrāta atbilstoši labākajai praksei.

ISO 27001:2013 standarts ir izveidots kā informācijas iekārtu, procedūru un personāla darbību kopums, kas darbojas un tiek uzturēts, lai vāktu, uzkrātu, apstrādātu, uzglabātu un izmantotu informāciju, ko saņemam no klientiem un ko veidojam paši. ISO 27001:2013 ir riska vadīšanas paņēmiens, kas vērsts uz riska iestāšanās varbūtības un ietekmes samazināšanu, kas attiecināma uz informāciju jebkurā tās formā – elektroniskā, drukātā un mutiskā.

“Informācija ir aktīvs, kura līdzīgi kā citi svarīgi biznesa aktīvi, organizācijas izpratnē ir vērtība. Informācija ir nemateriāla vērtība, kuru ir nepieciešams aizsargāt tikpat spēcīgi kā materiālos aktīvus. IDVS) ieviešanas mērķis GTB ir identificēt un novērst iespējamos draudus informācijas apritē, uzturēšanā un viest pārliecību mūsu klientiem, ka mums kā sadarbības partnerim var uzticēties,” norāda GTB prokūrists Dainis Tunsts.

GTB nepārtraukti pilnveido procesus, kas ir saistīti ar informācijas drošību, lai maksimāli ievērotu un attīstītu informācijas apstrādes un uzglabāšanas infrastruktūru. Uzņēmums nodrošina darbības nepārtrauktību un samazina iespējamos riskus, novēršot informācijas drošības starpgadījumus informācijas drošības sistēmā un samazinot to potenciālo ietekmi uz uzņēmējdarbību.

GTB mērķis ir kļūt par tehnoloģiski augsti attīstītu uzņēmumu, kas nodrošina strukturētu informācijas drošības vadību, līdz ar to mazinot risku, kas radītu traucējumus uzņēmējdarbības veikšanā. IDVS ieviešana sniedz pārliecību ieinteresētajām pusēm, ka mums uzticētā informācija tiek strukturēti uzraudzīta un pārvaldīta, tādejādi samazinot informācijas drošības apdraudējums un drošības pārkāpumu skaitu.

 

Grant Thornton Baltic dibināts 1992.gadā un ir revīzijas, grāmatvedības nodokļu, juridisko un finanšu konsultāciju sniedzējs Baltijas valstīs, un tā īpašnieki ir vietējie partneri. Pašlaik 14 partneri, vairāk nekā 250 pieredzējuši speciālisti sniedz pilnu pakalpojumu klāstu vairāk nekā 2600 klientiem.