article banner
Nodokļu un likumu jaunumi

Elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas

Atgādinām, ka ar 2014.gada 1.jūniju spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi, saskaņā ar kuriem papīra formā izsniegtās algas nodokļu grāmatiņas vairs nebūs derīgas. To vietā tiks izsniegtas algas nodokļu grāmatiņas elektroniskā formā.

Kas jādara darbiniekam?

  •     Ja darbiniekam no 01.01.2014. līdz 31.05.2014. nav mainījusies darbavieta, kurā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, un, ja personai ir tikai viena ienākumu gūšanas vieta, tai nekas nav jādara. To elektroniski veiks VID.
  •     Ja šajā laikā ir mainījusies darbavieta, tad darbiniekam jāiesniedz VIDā iesniegums par elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas iesniegšanu un paziņojums par apgādībā esošām personām, ja tādas ir. (Veidlapas paraugs ir pieejams www.vid.gov.lv mājaslapā.) Iepriekš minētos dokumentus persona VID iesniedz elektroniskā formā izmantojot EDS vai reģistrējoties portālā www.latvija.lv. Ja tomēr personai nav iespēja iesniegumu aizpildīt elektroniski, to var izdarīt arī VID klientu apkalpošanas centrā.
  •     Ja personai ir vairāki darba devēji (ienākuma gūšanas vietas), persona izvēlas vienu darba devēju (galveno ienākumu gūšanas vietu), kurai iesniegt elektronisko algas nodokļa grāmatiņu.
  •     Ja persona ir mikrouzņēmuma darbinieks, jāatceras, ka mikrouzņēmuma algas nodokļu grāmatiņu nevajag iesniegt nevienā ienākumu gūšanas vietā, jo VID EDS sistēmā jau ir pieejams algas nodokļu grāmatiņu reģistrs.
  •     Darbiniekam ir tiesības mainīt galveno ienākumu gūšanas vietu. Ja persona to vēlas darīt, to var darīt ar atpakaļejošu datumu, kas nav mazāks par 01.06.2014. Arī to var izdarīt caur VID EDS sistēmu.
  •     Darba devējam papildus darbības nav jāveic. VID elektroniski informēs darba devēju vai citu ienākumu izmaksātāju par izmaiņām darbiniekam piemērojamos atvieglojumos.

Kas jādara darba devējam?

  •     Darba devējam papildus darbības nav jāveic. VID elektroniski informēs darba devēju vai citu ienākumu izmaksātāju par izmaiņām darbiniekam piemērojamos atvieglojumos.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Grant Thornton Rimess grāmatvedības nodaļu, vai grāmatvedības nodaļas vadītāju Ināru Ancāni, pa tālruni 67217569, vai rakstot uz e-pastu inara.ancane@lv.gt.com