article banner
Nodokļu un juridiskie jaunumi

Gada ienākumu deklarācija

Līdz 2016. gada 1. jūnijam obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

  • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),
  • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā jūrnieki, kuri bijušas nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),
  • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),
  • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,
  • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

Šim ziņojumam ir tikai informatīvs raksturs par pieņemtajiem un plānotajiem tiesību normatīvajiem aktiem, un tas nevar tikt uzskatīts par Grant Thornton Baltic viedokli vai padomu.

Ja jums ir jautājumi saistībā ar šīm nodokļu ziņām, lūdzu, sazinieties ar mūsu juridisko un nodokļu departamentu pa e-pastu: tax&legal@lv.gt.com