article banner
Raksts

Gada pārskata sagatavošana- ieņēmumi un izmaksas

Ieņēmumu un izdevumu uzrādīšana pareizā periodā ir viens no svarīgiem jautājumiem, lai gada pārskatā atspoguļotā informācija būtu patiesa. Šajā cikla rakstā apskatīsim jautājumus, kas saistīti ar ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, to periodizāciju un uzrādīšanu gada pārskatā.

Lai pārliecinātos, ka visi pārskata perioda ieņēmumi ir uzrādīti, ir jāpadomā par uzņēmuma darbības specifiku un iespējamiem riskiem. Aplūkosim biežākās kļūdas, kad nepareizi izprasts darījuma brīdis un vērtība!Ar rakstsu pdf formātā var iepazīties ŠEIT. [ 858 kb ]