article banner
Raksts

Gada pārskata sagatavošana – ilgtermiņa ieguldījumi

Šajā rakstā [ 732 kb ]apskatiet ieņēmumu un izdevumu

uzskaiti un atspoguļošanu gada pārskatā. Šoreiz pievērsīšos bilancei,

konkrēti - ilgtermiņa ieguldījumiem.

  • Kā iedala ilgtermiņa ieguldījumus?
  • Kā tos novērtēt?
  • Un ko atspoguļot gada pārskata pielikumā?