article banner
Juridiskie un nodokļu jaunumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1. Valdes locekļu domājamais ienākums

2016. gada jūlijā izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība.””

 Ar grozījumiem noteikumu 18.7 punkts izteikts jaunā redakcijā, precizējot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 2.9 daļu par valdes locekļu domājamā ienākuma piemērošanas kārtību. Turpmāk domājamais ienākums aprēķināms par katru valdes locekli gadījumos, kad:

  • kapitālsabiedrībā nav bijis neviens darbinieks vai valdes loceklis, kas gūst atlīdzību minimālās mēneša darba algas apmērā un
  • mēneša apgrozījums ir lielāks par piecām minimālajām mēneša algām (nākamgad - 1900 euro).

 Kā līdz šim, regulējums netiks piemērots kapitālsabiedrības pirmajā darbības gadā (kopš reģistrēšanas Komercreģistrā) vai, ja valdes loceklis citā kapitālsabiedrībā gūst atlīdzību, kura nav mazāka par piecām minimālajām darba algām un abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmuma grupas dalībnieces UIN likuma izpratnē.

2. Citi grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī.

 

  • Nodoklis netiek piemērotos darbinieku ēdināšanas izdevumiem, ja tādi noteikti darba koplīgumā un nepārsniedz 480 euro gadā, un izpildīti konkrēti kritēriji.
  • Nodoklis netiek piemērots stipendijām līdz 280 euro, ko izmaksā darba devējs, un izpildīti konkrēti kritēriji.
  • Nodoklis netiek piemērots stipendijām, kuras izmaksātas studējošajam, kas apgūst medicīniskās izglītības programmu, izglītības programmas apguves veicināšanai, un kuras izmaksā no ārstniecības iestādes līdzekļiem.

 

Šim ziņojumam ir tikai informatīvs raksturs par pieņemtajiem un plānotajiem tiesību normatīvajiem aktiem, un tas nevar tikt uzskatīts par Grant Thornton Baltic viedokli vai padomu.

 Ja jums ir jautājumi saistībā ar šīm nodokļu izmaiņām, lūdzu, sazinieties ar nodokļu un juridisko departamentu: tax&legal@lv.gt.com vai pa tālruni +371 6721 7569.