article banner
Ieteikumi grāmatvežiem, veidojot 2019. gada pārskatu

Ieteikumi grāmatvežiem, veidojot 2019. gada pārskatu

rich text with image

Tuvojoties gada pārskatu iesniegšanas termiņam, atgādināsim, kādas normatīvo aktu izmaiņas jāņem vērā, saga­tavojot 2019.gada pārskatu, kā VID EDS aizpildīt strukturēto pielikumu, kā arī aplūkosim būtiskākos un praksē neskaidros jautājumus saistībā ar finanšu pārskatiem. Lektores - zvērināta revidente Silvija Gulbe un revīzijas projektu vadītāja Agnese Paulsone - sniegs praktiskus padomus!


Lektori: Silvija Gulbe zvērināta revidente, SIA “Grant Thornton Baltic Audit”, ilggadēja pieredze revidenta un grāmatveža darbā dažādos uzņēmumos.

Agnese Paulsone revīzijas projektu vadītāja SIA “Grant Thornton Baltic Audit”, pieredze grāmatvedību reglamentējošu normatīvo aktu izstrādāšanā.

Vieta un laiks: 30. janvārī no plkst. 09:00 līdz 13:30, Maskavas ielā 10, Rīgā (Spīķeru kvartāls).

Lūdzam pieteikties laicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

Semināra tēmas:

1.  Darbi pirms finanšu gada slēgšanas.
2.  Gada pārskata forma un ietveramās informācijas apjoms.
3.  Par patiesu un skaidru priekšstatu – ko tas nozīmē un kā to izpildīt?
4.  Bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats – būtiskākais un piemirstais!
5.  EDS strukturētais pielikums – izaicinājumi un ieteikumi aizpildīšanā!

Informācija un pieteikšanās: “iFinanses” sadaļā Semināri <https://ifinanses.lv/seminari/ieteikumi-gramatveziem-gatavojot-2019-gada-parskatu/187> vai aizpildot pievienoto pieteikuma anketu un nosūtot uz e-pasta adresi vita@izurnali.lv. Vairāk informācijas: 66915571.

Uz tikšanos seminārā!