article banner
Vērtēšana

Infrastruktūras vērtēšana

Pašvaldībām un valsts iestādēm bieži nepieciešama dažāda veida īpašumu (tajā skaitā inženierkomunikāciju – ūdensvads, kanalizācijas un siltuma apgādes tīklu) vērtēšana. Inženierkomunikācijas vērtēšana visbiežāk tiek veikta grāmatvedības uzskaites sakārtošanai, pamatkapitāla palielināšanas nolūkiem, kā arī citos biznesa attīstības gadījumos.

Inženierkomunikācijas novērtēšana ietver:

  • Ūdensapgādes sagatavošanas sistēmu vērtēšanu
  • Kanalizācijas notekūdeņu un attīrīšanas iekārtu vērtēšanu
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu vērtēšanu
  • Siltumapgādes sistēmas un tīklu vērtēšanu
  • Elektroapgādes sistēmas un tīklu vērtēšanu
  • Ielu un ceļu infrastruktūru vērtēšanu

SIA Grant Thornton Baltic (GTB) ir viens no vadošajiem revīzijas, grāmatvedības, nodokļu, juridisko un finanšu konsultāciju sniedzējiem Baltijas valstīs. GTB strādā sertificēti nekustamā īpašuma, iekārtu, tehnoloģisko aprīkojumu un biznesa vērtēšanas eksperti ar starptautisku pieredzi jau vairāk nekā 20 gadus.

   Veiksmīgi esam nodrošinājuši inženierkomunikāciju novērtēšanu tādiem uzņēmumiem kā Latvijas gāze, Latvenergo, Rīgas brīvostas pārvalde, Rīgas Siltums, Ventspils brīvosta, Starptautiskā lidosta Rīga, Rīgas ūdens, Mārupes komunālie pakalpojumi, Valmieras ūdens, Jelgavas novada KU u.c. Tāpat GTB ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pašvaldībām - Rīgas domi, Jelgavas novada domi, Mārupes novada domi, Gulbenes novada domi, Burtnieku novada domi, Salaspils novada domi u.c.

  Īpašuma vērtēšanu veicam visā Latvijas teritorijā, ārvalstīs un arī starptautisko projektu ietvaros. Nekustamā īpašuma vērtēšanas nodaļas piedāvāto pakalpojumu klāsts ietver visas iespējamās ar nekustamajiem īpašumiem saistītās darbības jomas.

Jautājumu gadījumā droši sazinieties ar mums!

Sazināties