article banner
Nodokļi

Jauns vienotais nodokļu konts

Informējam, ka no 2021. gada 1. janvāra VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem būs jauns konts – vienotais nodokļu konts, kas aizstās līdzšinējos nodokļu kontus. Svarīgākais:

 

  • Visām tām deklarācijām, kuru iesniegšanas termiņš jau patlaban ir līdz 20. datumam, saglabāsies līdzšinējie termiņi, piemēram, pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa, akcīzes nodokļa un dabas resursu nodokļa deklarācijām.
  • Jauni deklarēšanas termiņi – elektroenerģijas nodoklim (20. datums), izložu un azartspēļu nodoklim (15. datums) un darba devēja ziņojuma iesniegšanai (17. datums).
  • Visiem VID administrētajiem regulārajiem iekšzemes nodokļiem būs viens samaksas termiņš – katra mēneša 23. datums.
  • Nodokļi un nodevas, kas maksājami vienotajā nodokļu kontā, noteikti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.1 panta piektajā daļā.
  • Muitas nodokļi vienotajā kontā būs jāiemaksā, sākot ar 2023. gadu. Līdz tam saglabājas līdzšinējā kārtība.
  • Nekustamā īpašuma nodokļi nav jāmaksā vienotajā kontā.
  • Lai nodrošinātu, ka nodokļu maksātājs ir lietas kursā par to, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās summas samaksāti, informācija būs redzama VID EDS.
  • Vienotajā kontā iemaksātā naudas summa tiks sadalīta nodokļu maksātāja saistību segšanai pa nodokļu veidiem, ievērojot FIFO principu - pirmais iekšā, pirmais ārā (angl. first in – first out).
  • Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē tiks ieviests uzkrāšanas princips, kas nozīmē to, ka saskaņā ar to grāmatvedības darījumi un citi notikumi tiek atzīti tad, kad tie rodas (nevis brīdī, kad Valsts kasē tiek saņemta vai samaksāta nauda). Varēs redzēt gan aprēķinātās saistības, gan veiktos maksājumus par katru nodokli.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā droši sazinieties ar mums, rakstot uz Martins.Lubgans@lv.gt.com.