article banner
Nodokļu un likumu jaunumi

Mainīta PVN piemērošanas kārtība elektroniskajiem sakariem

No 01.01.2015. Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir mainīta PVN piemērošanas kārtība elektroniskajiem sakariem, apraidei un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem.

Par elektroniski sniegtiem pakalpojumu tiek uzskatīti tādi pakalpojumi, kas sniegti ar interneta vai elektroniskā tīkla palīdzību pārsvarā automātiski un ar minimālu cilvēka iejaukšanos, un ko nav iespējams nodrošināt bez informācijas tehnoloģijām, piemēram:

  •     tīmekļa vietņu apkalpošana,
  •     programmatūras piegāde un atjaunināšana,
  •     attēlu, teksta un informācijas piegāde un piekļuves nodrošināšana,
  •     mūzikas, filmu un azartspēļu piegāde,
  •     politisku, kultūras, mākslas, sporta, zinātnes un izklaides raidījumu un ziņu piegāde,
  •     tālmācība.

Par elektroniski sniegtiem pakalpojumiem šo izmaiņu kontekstā netiek uzskatīti

telekomunikāciju, radio un televīzijas apraides pakalpojumi, elektroniski veiktu pieprasījumu apstrāde par precēm, elektroniskā pasta pakalpojumi un citi.

Detalizētu uzskaiti par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, uz ko attiecas šīs izmaiņas, atrodamas Eiropas Savienības Padomes (15.03.2011.) Īstenošanas regulā (ES) Nr.282/2011, tās 7. pantā, uz kuru ir atsauce arī Pievienotās vērtības nodokļa likumā.

Jaunā kārtība paredz īpašu PVN režīmu komersantiem, kas vēlas sniegt pakalpojumus personām, kas nav PVN maksātāji vai saimnieciskās darbības veicēji, visbiežāk – privātpersonas. Par pakalpojuma sniegšanas vietu šādos gadījumos turpmāk tiks uzskatīta saņēmēja mītnes vieta vai deklarētā dzīves vieta, vai, ja tādas nav, uzturēšanās vieta. PVN par šiem pakalpojumiem maksājams tajā dalībvalstī, kur atrodas pakalpojumu saņēmējs.

Lai vienkāršotu šādu jauno PVN maksāšanas kārtību, pakalpojumu sniedzējam ir jāreģistrējas tikai vienā dalībvalstī, un tur arī jāveic maksājumi par pakalpojumiem, kas sniegti Eiropas Savienības teritorijā.

Līdz ar to, pakalpojumu sniedzējam ir jāreģistrējas kā īpaša režīma nodokļu maksātājam.

Ir paredzēti divi īpašie režīmi:

  •     Savienības režīms – pakalpojumiem, kurus sniedz nodokļa maksātāji, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, bet ne patēriņa dalībvalstī;
  •     ārpus savienības režīms – pakalpojumiem, kurus ES dalībvalstu personām sniedz nodokļa maksātāji, kas neveic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā.

Līdz ar jauno kārtību ieviesta arī jauna PVN deklarēšanas un maksāšanas kārtība, kā arī informācija, kāda komersantiem jāapkopo, lai aizpildītu šo deklarāciju.

Atgādinām, ka šie jaunie PVN piemērošanas noteikumi neattiecās uz sniegtajiem vai saņemtajiem pakalpojumiem starp diviem komersantiem (piemērojams B2B princips).