Informācija par izmaiņām Uzņēmumu ienākuma nodokļa un Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

 • Sākot ar 2023. gada 1. jūniju, UIN aprēķināšanas vajadzībām reprezentatīvā automobiļa iegādes vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) tiks palielināta no 50’000 eiro līdz 75’000 eiro.
 • 75’000 eiro bez PVN reprezentatīvā automobiļa iegādes vērtība tiek piemērota automobiļiem, kuri ir iegādāti vai nomāti, sākot ar 2023. gada 1. jūniju.
 • Automobīļiem, kuri tika iegādāti vai nomāti pirms 2023. gada 1. jūnija, ir piemērojama iepriekš likumā noteiktā vērtība 50’000 eiro bez PVN.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)

 • Sākot ar 2023. gada 1. jūliju, mainās UVTN piemērošanas princips un likmes, kas tiks noteiktas atkarībā no transportlīdzekļa motora maksimālās jaudas kilovatos (Kw), nevis atkarībā no transportlīdzekļa motora tilpuma (cm3).
 • UVTN pēc motora maksimālās jaudas tiek piemērots transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi ir reģistrēti pēc 2009. gada 1. janvāra un par kuriem transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora maksimālo jaudu.
 • UVTN turpmāk jāmaksā šādā apmērā:
  • līdz 110 kW – 33 eiro mēnesī;
  • no 111 kW līdz 130 kW – 0,30 eiro par katru kW mēnesī;
  • no 131 kW līdz 150 kW – 0,35 eiro par katru kW mēnesī;
  • no 151 kW līdz 200 kW – 0,50 eiro par katru kW mēnesī;
  • virs 200 kW – 0,70 eiro par katru kW mēnesī.
 • UVTN summa par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas, mainās no 10 eiro uz 15 eiro mēnesī.
 • UVTN summa par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā mehānisko dzinējspēku izmanto gan enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas, kam nepieciešamo elektroenerģiju var iegūt, pieslēdzoties ārējam elektroenerģijas avotam, gan enerģiju no iekšdedzes motora ir 25 eiro mēnesī.
 • Pārējiem transportlīdzekļiem ir noteika UVTN likme 60 eiro mēnesī.
 • Nodokļa maksātāji, kas līdz 2023. gada 30. jūnijam UVTN samaksāja par visu taksācijas periodu vai daļēji, UVTN strarpība, kas veidojas pēc 2023. gada 1.jūlija, ir jāsamaksā pirms kārtējās tehniskās apskates.