article banner
Nodokļu un likumu jaunumi

NODOKĻU IZMAIŅU KOPSAVILKUMS 2014.GADAM

Ar 2014.gada 1.janvāri spēkā stāsies vairāki precizēti grozījumi ar nodokļiem saistītos likumos. Piedāvājam pārskatu par būtiskākajām izmaiņām likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”, un „Mikrouzņēmuma nodokļa likumā”

  •     Ar 2014.gada 1.janvāri valsts sociālās padrošināšanas obligātās iemaksas likme darba ņēmējiem būs 10,5% apmērā un darba devējiem 23,59% apmērā.
  •     Minimālā alga nākamgad būs EUR 320, no kuras ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums būs EUR 75 un atvieglojums par apgādībā esošām personām paredzēts EUR 165 apmērā. Atgādinām, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 2014.gadā paliks nemainīga un būs 24%, bet samazināsies līdz 23% 2015.gadā un 22% 2016.gadā.
  •     Minimālā stundas tarifa likme 2014.gadā būs EUR 1,933. Vidējās izpeļņas aprēķinā turpmāk tiks iekļautas arī naudas balvas, kas pēc būtības tiks uzskatītas par samaksu par labu darbu.
  •     Vairs nebūs iespējams maksāt fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saimnieciskās darbības veikšanu. Noteikts, ka līdzšinējie fiksētā nodokļa maksātāji varēs to darīt vēl divus gadus, bet jauni fiksētā nodokļa maksātāji šim nodokļa režīmam pieteikties vairs nevarēs.
  •     Par luksusa automašīnu tiks uzskatīts automobilis, kura vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa ir visma EUR 50 000.
  •     Tiks izskausta prakse, kad uzņēmumi un mikrouzņēmumi saviem darbiniekiem samaksu par darbu noformē kā aizdevumu, tādējādi izvairoties no nodokļu nomaksas. Vairums uzņēmuma izsniegto aizdevumu, kuri pārsniedz EUR 1500, tiks aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
  •     2014.gadā mikrouzņēmuma likme paliks līdzšinējā 9% apmērā no apgrozījuma. Sākot ar 2015.gadu 9% likme tiks piemērota visiem mikrouzņēmumiem, kuru gada apgrozījums nepārsniegs EUR 7000. Ja gada apgrozījums šo summu pārsniegs, mikrouzņēmuma nodokļa likme būs 11%, kas gadskārtēji pieaugs uz 13% 2016.gadā un 15% 2017.gadā.
  •     Ja mikrouzņēmumam gada laikā nav bijis apgrozījums, vai apgrozījums nav pārsniedzis EUR 50, mikrouzņēmuma nodokļu maksātājam budžetā būs jāiemaksā ikgadējs nodoklis EUR 50 apmērā.
  •     No nākamā gada valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no minimālās algas būs jāveic daļai valdes locekļu. Šeit ietilps kapitālsabiedrības, kam ir apgrozījums, bet nav neviena darba ņēmēja vai darba ņēmējiem tiek maksātas algas, kas ir zemākas par minimālo darba algu, un kuru valžu locekļi savus pienākumus pilda bez atlīdzības.
  •     Sākot ar 2014.gadu, vairs nebūs iespējams uzņēmumiem grupā pārnest zaudējumus.

    Visiem uzņēmumiem, kuru uzņēmuma ienākuma nodokļa summa pirms pirmstaksācijas zaudējumu segšanas neveidos vai būs mazāka par EUR 50, būs jāiemaksā budžetā minimālā uzņēmuma ienākuma nodokļa summa EUR 50 apmērā

Šim ziņojumam ir tikai informatīvs raksturs par pieņemtajiem un plānotajiem tiesību normatīvajiem aktiem, un tas nevar tikt uzskatīts par Grant Thornton Rimess viedokli vai padomu.